OLJESANERING - OLJEFILTRERING - OLJEAVSKILJNING - OLJEABSORPTION

OLJEAVSKILJNING

Vi har ett brett sortiment av filter för vattenrening av oljehaltigt vatten.

FILTER FÖR OLJEFILTRERING

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter med aktivt kol
 • Kompletta cirkulerande system
 • Påstryckfilter

Påstryckfilter används för mekanisk filtrering i bl.a cirkulerande system. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Invändigt sitter en silkorg, som håller filterpåsarna.

DET FINNS EN RAD FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA PÅSTRYCKFILTER

 • Ingen vattenförbrukning för backspolning
 • Enkel installation och betjäning
 • Litet platsbehov
 • Korrosionsbeständiga
 • Klarar både kallt och varmt vatten
 • Kan användas för både sura och basiska vätskor
 • Kan monteras på stativ
 • Det finns specialpåsar för olja, lösningsmedel bakterier mm

STATIVMONTERAT CIRKULERANDE VATTENRENINGSSYSTEM

- tre påstryckfilter, tank och pump

Detta cirkulerande flerstegssystem är avsett för t ex cirkulerande system, fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

Resterande mängd olja och lösningsmedel

Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt. Det kan även användas i cirkulerande system för vattenrening av oljehaltigt vatten.

CIRKULERANDE FLERSTEGSSYSTEM

Vårt cirkulerande flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Därefter cirkulerar vattnet tillbaka till en mellanlagringstank.

Fördelen med att cirkulera vattnet, är man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar, samt att man kapar tillfälliga toppar av tungmetaller.

Kemikalieresistenta och robusta filterbehållare

De robusta filterbehållarna i stål, är in- och utvändigt ytbehandlade. De är därmed kemikalieresistenta och kan användas för vatten med lågt eller högt pH-värde.

Den stativmonterade anläggningen är färdigmonterad vid leveransen och kan omgående tas i bruk. Man behöver enbart ansluta in- och utgående vatten samt el.

KOMPLETT STATIVMONTERAD VATTENRENINGSANLÄGGNING BESTÅENDE AV:

1 st Tryckstegringspump

1 st Dränkbar pump typ Grundfos KP för att pumpa vatten från oljeavskiljare/trekammarbrunn till mellanlagringstank

3 st Påstryckfilter typ EF5. Stålbehållare som är in- och utvändigt ytbehandlad

1 st Gallerstativ 1200 x 400 mm

1 st Elskåp för inkoppling av pump och vippor

1 st Mellanlagringstank, 500 liter. Tanken är ej stativmonterad, men mot pristillägg kan tanken monteras på ett längre gallerstativ

2 st Nivåvippor

1 st Trevägs motorventil

1 st Flödesmätare typ svävkropp

FÖRSLAG PÅ FILTERPÅSAR OCH FILTERMATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS I FILTREN

 • I påstryckfilter nr 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol, för vattenrening av partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester
 • I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för vattenrening av lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester.
 • I påstryckfilter nr 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av tungmetaller i jonform

Bilden ovan visar ett exempel med tre påstryckfilter, men i vårt sortiment finns även två påstryckfilter eller tryckfilter.

BESKRIVNING

 1. Vattnet rinner från spolplattan (1) ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare)
 2. Därefter pumpas vattnet över från slam- oljeavskiljaren till en mellanlagringstank. (2) En nivåvippa styr pumpen. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse. (3) Filterpåsen är enkel att byta och filtrerar grövre partiklar.
 3. I mellanlagringstanken sitter en nivåvippa som styr en pump. (4) Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken.  Vattnet behandlas därmed flera gånger. (5)
 4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en trevägsventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6). Ventilen styrs av en nivåvippa.
 5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post info@vattensystem.se

FILTERPÅSAR FÖR OLJEFILTRERING

Här visas vårt sortiment av filterpåsar och tillbehör, som används vid vattenrening av oljehaltigt vatten.

Överst på denna sida, visas produkter för grövre oljefiltrering och längre ner visas filterpåsar och patroner, som används för finare oljeabsorption. Gå till webbutiken>>

FILTERPÅSAR FÖR OLJEFILTRERING TYP TEX

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

RENINGSRESULTAT

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med TEX-påsen ner till 25 mg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Denna typ av påse används i recirkulation av mycket oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

PORTÄTHET

50 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

100 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

FILTERPÅSAR FÖR OLJEABSORPTION TYP ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas.

RENINGSRESULTAT

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med ABS-påsen ner till 39 mg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I recirkulation i avfettningsbad och sköljbad med innehåll av olja och fett. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

PORTÄTHET

10 µ och 50 µ.

FILTERKUDDE FÖR OLJEABSORPTION TYP ABS

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv avsorptionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h.

Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 • Aceton
 • Acrolein
 • Allyl Chloide
 • Benzene
 • Butul Acetate
 • Bytyric Acid
 • Cyclohexane
 • Ethyl Benzene
 • Isoprene
 • Methyl
 • Methacrylate
 • Naphtalene
 • Styrene
 • Toulene
 • Triethyl amine
 • Vinyl Acetate
 • Xylene
Filterpase-TEX
Skiss-stativ
ABS-kudde
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.