AVJONISERAT VATTEN TILL LABORATORIUM

AVJONISERING LABB

AVJONISERAT VATTEN TILL LABORATORIUM

Silex-systemet används för att producera avjoniserat vatten med konduktivitet ner till 0,1 µS/cm, direkt från inkommande råvatten.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDARE:

  • Laboratorier
  • Djurkliniker
  • Kemisalar på skolor

AVJONISERAT VATTEN KAN ANVÄNDAS TILL:

  • Autoklav
  • Diskmaskin
  • Desinfektor
  • Tappställe
  • Hydropress

Diskmaskiner kräver mer vatten under en kort period och för det ändamålet saluför vi hydropresser med 60 l, 120 l och 330 liters volym. Längre ner på sidan visas en exempelskiss över en installation på ett labb.

Om man har mycket höga krav på vattnet, kan man efter hydropressen installera ett patronfilter med 1 my filterpatron, som tar upp ev. dammpartiklar från jonbytarmassan.

UV-ANLÄGGNING

För att undvika bakterier och virus i vattnet, kan man installera en UV-anläggning.

TVÅ SERIEKOPPLADE SILEX-ANLÄGGNINGAR

Om man har konstant behov av låg konduktivitet (ner till 0,1 µS/cm) på det avjoniserade vattnet, kan man montera två Silex-anläggningar i serie. Den första anläggningen avjoniserar huvuddelen av vattnet och den andra anläggningen polerar den resterande konduktiviteten.

BESKRIVNING AV SILEX-SYSTEMET

Silex-systemet är ett komplett system, som levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med konduktivitet ner till 0,1 µS/cm. Anjoniserat vatten är därmed renare än destillerat vatten, som har en konduktivitet på 7-20 µS/cm.

Silex 1 producerar 2 liter avjoniserat vatten per minut.

Vid behov av större flöde, kan ni välja Silex 2 >>

Frågor och svar>>

SILEX 1 LEVERERAS KOMPLETT MED:

1 st Silex 1 behållare

2 st st Gardena-anslutningar

1 st Upphängningsanordning

1 st Ledningsförmågamätare

1 st Transformator 6 VA

1 st Silex 1 patron inkl. emballage

Se hela sortimetet i vår webbutik >>

SILEX-SYSTEMET

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

FUNKTION

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

ANVÄNDNING

Silexvatten används oftast i stället för destillerat vatten. Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren, man undviker dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

AVJONISERINGSUTRUSTNINGAR FINNS I FLERA STORLEKAR.

Silex 1  flöde 2 l/min

Silex 2  flöde 5 l/min

Silex 11, 21 och 41  flöde 5-14 l/min

Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns hydropress, säkerhetsventil och konstantflödesventil.

SILEX 1

Filterhuset är utfört av plast och avsett för väggmontage. Anläggningen är utförd så att snabbkopplingar kan användas antingen i trycklös installation, t ex efter en vattenkran eller i fast installation med fullt vattentryck, som dock ej får överstiga 6 bar.

KONTROLL AV UTRUSTNINGEN

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts patronen, och anläggningen är klar för drift. Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.

VATTNETS KVALITÉ

Vattnets ledningsförmåga anges i microSiemens (uS/cm). Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. En Silexpatron ger ca 60 % av sin kapacitet vid 0,1 uS/cm (motsvarande ett motstånd på 10 mOhm). De resterande 40% av kapaciteten har en ledningsförmåga under 5 uS/cm.

Ledningarna och ventiler efter anläggningen skall utföras i PVC eller rostfritt stål.

PATRONKAPACITET

Grundkapaciteten gäller för vanligt kommunalt vatten med ett moderat saltinnehåll. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets saltinnehåll omräknat i total hårdhet.

Silex 21-3
Silex-labb
Silex 1C-1 patron
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.