OMVÄND OSMOS- RO

OMVÄND OSMOS- RO

OMVÄND OSMOS-RO-OMVÄND OSMOS REVERSE OSMOSIS

MEMBRANFILTRERING

Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid. Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar. RO/NO-anläggningar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska materialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

I MEMBRANSORTIMENTET FINNS:

  • Omvänd osmos (RO)
  • Nanofilter (NO)

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

Se delar av sortimentet i vår webbutik >>

Vi saluför även begagnade anläggningar.

BESKRIVNING

Flöde för standardmodeller: 50 l/tim - 60 m³/tim. RO/NO-anläggningar tillverkas i standard-serier eller i specialutföranden allt efter behov. Anläggningen består av utvalda komponenter med hög kvalitet. De är helautomatiska med elektronisk kvalitetsövervakning.

FÖRDELAR

  • Förvaring och hantering av syra och lut undviks.
  • Anläggningen är ytterst platsbesparande på grund av den kompakta designen.
  • Anläggningen är av hög kvalitet, kräver minimalt underhåll och driftssäkerheten är mycket hög.

Se tabell som visar hela vårt sortiment för avsaltning>>

I vårt sortimentet finns både enskilda membranfilter och fullständiga vattenreningssystem.

Vi har därmed möjlighet att leverera kompletta anläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar. Här följer ett exempel:

Beroende på råvattnets innehåll, kan förbehandlingen t ex bestå av ett påstryckfilter, en avhärdningsanläggning, ett aktivt kolfilter samt dosering av Antiscalingmedel.

Avsaltningen sker med membranfiltren omvänd osmos eller nanofilter.

Efterpoleringen sker med en mixed-bed jonbytare, som producerar ett vatten med en ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm.

Det färdigbehandlade vattnet lagras i tankar, med en volym upp till 15000 liter.

I vissa fall, behandlas även det utgående vattnet med en UV-anläggning.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520- 743 00 eller via e-post>>

AUTOMATISK TVÄTTENHET AV OSMOSMEMBRAN

Anläggningar med höga flöde tex vattenverk, kan kompletteras med en automatisk tvättenhet av membranen.

Membrantvätten startar automatisk när:

  • Konduktiviteten överstiger en förinställd nivå
  • Differenstrycket över membranen överstiger en viss nivå
  • Flödet minskar

OMVÄND OSMOS / NANOFILTER ÖVERSIKT

 TYP EUROTEC L4-2UP

- Flöde: Upp till 50 l/tim.

Lodrätt stående tryckrör i PVC. 2½" membraner. Väggmodell. Förbehandling är inget krav, används utan pump, omfattar förfilter 50 µ och ledningsförmågamätare.

Läs mer >> 

 TYP EUROTEC L4-1UP MED HYDROFOR

- Flöde:

10-20 l/tim.

Lodrätt stående tryckrör i PVC. 2½" membraner. Väggmodell. Förbehandling är inget krav, används utan pump, omfattar förfilter 50 µ, hydrofor och ledningsförmågamätare.

Läs mer >> 

TYP EUROTEC L4

- Flöde: Upp till 175 l/tim.

 Lodrätt stående tryckrör i PVC. 2½" membran. Vägg- och golvmodell. Centrifugalpump, förfilter 1 µ, styrgspanel med ledningsförmågamätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC.

Läs mer >>

 TYP EUROTEC 01

- Flöde: Upp till 1,75 m³/tim.

Lodrättstående tryckrör i rostfritt stål. 4" membran. Regulerbar cirkulation, centrifugalpump i rostfritt stål, förfilter 1 µ, styrpanel med ledningsförmågamätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i pvc och kvalitetssköljventil.

Läs mer >> 

 TYP EUROTEC 02

- Flöde: Upp till 8,4 m³/tim.

Vågrätt-liggande tryckrör i rostfritt stål. 4" membran. Centrifugalpump i rostfritt stål, förfilter 1 µ, styrpanel med ledningsförmågamätare, automatisk kvalitetskontroll, flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil.

Läs mer >> 

 TYP EUROTEC 03

- Flöde: Upp till 35 m³/tim.

 Vågrätt-liggande tryckrör i stål belagda med polyethylen. 8" membran. Centrifugalpump i rostfritt stål, förfilter 1 µ, styrpanel med ledningsförmågamätare, automatisk kvalitetskontroll, flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil.

Läs mer >>

TYP EUROTEC 04

- Flöde: Upp till 60 m³/h.

Horisontellt placerade trycktuber av stål belagda med polyethylene. 8" membran. Centrifugal pumpar av rostfritt stål, förfilter 1 µ, kontrollpanel med ledningsförmågamätare och automatisk kvalitetskontroll, flödesmätare av PVC och kvalitetssköljventil. Anläggningarna designas efter kundens behov.

Läs mer >> 

ro-e-1
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.