KYLVATTENRENING

KYLVATTENRENING
 • Motverkar bakterieväxt
 • Filtrerar mekaniska föroreningar
 • Kostnadseffektiv vattenrening av kylvatten
 • Enkel att sköta
 • Litet platsbehov
 • Motverkar algtillväxt

ANVÄNDNING

Påstryckfilter är idealiskt till filtreringsuppgifter där det ställs stora krav på flöde, filtrering och platsbehov. Filtret har otaliga användningsmöjligheter. Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme.- och kylvatten, bassängvatten, cirkulationssystem, förfilter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

SYSTEMET KAN ANVÄNDAS TILL FÖLJANDE:

 • Slutna cirkulerande system
 • Öppna cirkulerande system
 • Genomströmningssystem

KUNDGRUPPER:

 • Plastindustri
 • Mekanisk industri
 • Pappersindustri
 • Kemisk industri
 • Processindustri

BAKTERIEAVSKILJNING

Filterpåsar avsedda för att förhindra bakterie- och algtillväxt i cirkulerande system. Bakterier och alger är negativt laddade. Filterpåsen innehåller metallfiber som avger positiva metalljoner till den negativt laddade bakterien. När metalljonen har attraherats stör den bakteriens metabolism, ämnesomsättning, varvid bakterien dör. Filterpåsen avger metalljoner i relation till bakteriemängden. Filterpåsen filtrerar bort pyrogener (döda bakterier).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

 • Kyl- och värmesystem
 • Avloppsvatten och sköljvatten
 • Badanläggningar
 • Trädgårdsodling
 • Sjö- och åvatten

KEMISK FILTRERING

Filterpåsar avsedda för att innehålla filtermedia som t.ex. jonbytarmassa, kol eller liknande. Inom industrin förekommer ofta att man behöver en kolfiltrering för någon process. Påsfilter är lämpligt där ett stort flöde önskas i förhållande till kolmängden. Kolet byts när det är förbrukat och ingen backspolning behövs. Kolets korta uppehållstid i filtret gör att bakterietillväxt kan förhindras genom kolbyte.

PARTIKELFILTRERING

Filterpåsar med porstorlek 1-800 my där mekaniska föroreningar skall filtreras bort från vätskor. I de flesta fall kan påsarna rengöras för återanvändning.

 

 

EF-filter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.