WEDECO TYP B & TYP BX

WEDECO TYP B & TYP BX

- Flöde: 30-2120 m³/tim.

- Arbetstemperatur: 5-60°C.

BESKRIVNING:

Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

Till vattenverk levererar vi kompletta cirkulerande system, bestående av:

  • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.
  • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my)
  • Frekvensstyrd pump
  • Mellanlagringstank upp till 15 m3
  • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger.

För mindre vattenverk har vi även UV-anläggningar med mindre flöde.

BX_blau_01
BX-tabell
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.