LAKVATTEN - LAKVATTENRENING

LAKVATTEN

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig reningssystem

Lakvatten uppstår när regn och smältvatten filtrerats genom en deponi /soptipp och löser ut en rad olika ämnen. Lakvattnet innehåller ämnen, som vid för hög koncentration är toxiska för miljön.

VI SALUFÖR VATTENFILTER FÖR VATTENRENING AV:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB

 

Vi både säljer och hyr ut 10 fot och 20 fots container, som är kompletta med vattenfilter och pumpar.

Vi har specialiserat oss på att leverera vattenfilter, som efterpolerar det vatten som redan har renats i ett befintlig reningssystem, men som ändå innehåller för höga halter av bl a  tungmetaller.

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet.

BEROENDE PÅ LAKVATTNETS INNEHÅLL, KAN EFTERPOLERINGEN SKE I FÖLJANDE ORDNINGSFÖLJD:

 • Hydroantrasit - flermediafilter - sandfilter
 • Aktivt kolfilter
 • Arsenikfilter
 • Selektiv jonbytare
 • Hydroantrasitfilter - flermediafilter

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning, som är lämplig för uppsamling av  partiklar. Hydroantracit har stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Fördelen med flermediafilter, är även att de har stor genomströmningshastighet.  Flöde: Upp till 200 m³/tim per

AKTIVT KOLFILTER

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av bl a dioxiner, humus, fenoler, organiska ämnen och pesticider. Flöde: Upp till 100 m³/tim.

ARSENIKFILTER

I vårt sortiment, finns ett system för rening av arsenik i lakvatten. Reningsprocessen sker i ett tryckfilter med en speciell filtermassa. Filtermassan används i arsenikfilter över hela världen.  Flöde: 1,2-100 m³/tim.

Selektiv jonbytare

Anläggning för rening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, kvicksilver, nickel och zink. Denna typ av anläggning används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på lakvattnet.

MOBIL VATTENRENING

För vissa ändamål, kan det finnas behov av flyttbara anläggningar som används under en begränsad tid.

Vi kan erbjuda följande lösningar:

 • Containeranläggning
 • Uthyrningsanläggning

----------------------------------------------------------------

UTHYRNING AV VATTENRENING FÖR LAKVATTEN.

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

 • 20 Fots container
 • 10 Fots container
 • Stativmonterad anläggning
TF
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.