VATTENFILTER FÖR FRITIDSHUS OCH ÅRET RUNT BOENDE

VATTENFILTER FÖR FRITIDSHUS

Vi har ett brett sortiment av vattenfilter för dricksvatten.

  • Aktiv kolfilter -  för humus
  • Arsenikfilter
  • Avhärdningsfilter -  för hårt vatten
  • Patronfilter - för behandling av partiklar,  små mängder humus och smak
  • UV-anläggningar -  för behandling av bakterier och virus

Notera att patronfilter inte har någon effekt på mikroorganismer.

TIPS OM VATTENRENING SOM MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN KÖPER EN FASTIGHET

Det är många kunder som ringer och har problem med sitt vatten och då speciellt i fritidshus. Därför rekommenderar vi att man alltid gör vattenanalys, innan man köper fastigheten.

  • Vissa kunder har så dåligt vatten (humus, järn, mangan, klorid, bakterier) att det kan kosta mellan 100,000-200,000 kr att installera alla filter som behövs. Detta bör man räkna med i totalpriset för fastigheten.
  • Om vattnet är riktigt dåligt, bör man undersöka om det finns möjlighet att dra fram kommunalt vatten. Detta kan i vissa fall vara billigare, jämfört med att köpa vattenfilter.
  • En vattenanalys får inte vara gammal. Vattnet kan ändra sig efter några år. Det kan både bli bättre och sämre.
  • Lita inte på att säljaren säger att vattnet är "jättegott och vi har aldrig haft problem". Det är många fritidshusägare som kör plastdunkar med vatten och som ångrar att de inte undersökte vattnet innan de köpte fastigheten.

VATTENANALYS

Vi rekommenderar att man både tar en kemisk (inkl arsenik) och en bakteriell vattenanalys av dricksvattnet.

Om brunnen ligger nära en grusplan eller grusgång, bör man även analysera BAM/pesticider/ bekämpningsmedel. Tidigare var det vanligt att man stödde ut bekämpningsmedel tex Totex på grusgångar och detta rann sedan ner i brunnen. Normalt analyserar man inte bekämpningsmedel och därför är det många som inte är medvetna om att de har bekämpningsmedel i dricksvattnet.

Om brunnen ligger nära jordbruksmark, kan det rinna ner ytvatten i brunnen som innehåller bekämpningsmedel, bakterier från gödsel och salter från handelsgödsel.

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

 

Ametek-BB
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.