SILEX 61- AVJONISERING AV VARMVATTEN

SILEX 61- AVJONISERING AV VARMVATTEN
  • INGEN KEMIKALIEANVÄNDNING
  • ENKEL UPPBYGGNAD OCH BETJÄNING
  • SPECIALFYLLNING TILL SLUTNA CIRKULERANDE SYSTEM
  • AVJONISERING AV VARMVATTEN - MAX 80 ºC
  • ROSTFRI  FILTERKOLONN FINNS I SORTIMENTET

Kontakta mig för mer information>>

 

MIXBED JONBYTARE

Silex 61 är ett komplett system, som producerar avjoniserat vatten med en konduktivitet ner till 0,1 µS/cm. Anläggningen används även som polersteg efter omvänd osmos.

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts jonbytarmassan och anläggningen är åter klar för drift.

Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.

VARMVATTEN

I sortimentet finns en rostfri kolonn, som kan användas i vattentemperaturer upp till + 80 C

SLUTNA CIRKULERANDE SYSTEM

Denna utrustning lämpar sig utmärkt för slutna cirkulationssystem. Mixbedmassa eller speciella jonbytarmassor kan användas beroende på vilken applikation den skall användas i.

JONBYTARMASSA

Mixbed-jonbytarmassan innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom jonbytarmassan, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

När kapaciteten på jonbytarmassan är förbrukad, byts fyllningen ut mot ny. Den förbrukade jonbytarmassan sorteras som brännbart material. Den nya jonbytarmassan säljs i 25 liters säckar.

UPPBYGGNAD

Anläggningen kan levereras både med en och två kolonner. Den kan även byggas i serie eller parallellt. Kolonnerna kan fås i rostfritt stål eller med PPA beläggning. Som tillval kan utrustningen monteras på ett rostfritt stativ.

KAPACITET

Kapaciteten per fyllning jonbytarmassa, fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets totala saltinnehåll, omräknat i totalhårdhet. Grundkapaciteten vid 1 dH är 75600 liter.

Exempel: Om vattnet har en totalhårdhet på tex 5 dH kan man därmed framställa 15120 liter avjoniserat vatten (75600/5=15120)

Maxflöde per kolonn: 23,3 l/min

VATTNETS KVALITET

Ca 60% av kapaciteten ligger under 0,1 µs/cm vid 10ºC, när utrustningen används på kommunalt vatten.

 

Silex61
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.