FASADTVÄTT OCH KLOTTERSANERING

FASADTVÄTT

Vi har ett brett sortiment av vattenfilter för fasadtvätt och klottersanering

 • Utrustning för framställning av avjoniserat vatten
 • Vattenrening av tvättvatten

AVJONISERAT VATTEN

- För tvättning av fasader

Användningen av olika typer av kemiska tvättmedel för fasadtvätt minskar och istället ökar användningen av avjoniserat vatten. Det avjoniserade vattnet är svagt "aggressivt" och löser därmed upp smuts- och sotpartiklar. Fördelen med våra anläggningar, är att de inte kräver någon förbehandling, utan man kan koppla vattenslangen direkt till filterhållaren. När jonbytarmassan är förbrukad, byts en enkelt ut mot ny.

SORTIMENT FÖR AVJONISERING AV VATTEN

 • Silex 21-41
 • Silex 61 för varmvatten
 • Eurex för större flöde
 • Omvänd osmos

MOBIL VATTENRENINGSANLÄGGNING

- För rening av tvättvatten

Vi har utvecklat en komplett mobil reningsanläggning, som är lämplig att använda för rening av vatten från fasadtvätt.

Fördelar med mobil vattenreningsanläggning:

 • Effektiv filtrering av tungmetaller och lösningsmedel
 • Det är enbart filterpåsen med tillhörande innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall
 • Färgrester samlas effektivt upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen.
 • Det är mycket enkelt att rengöra grovfiltret och byta filterpåsar

AKTIVT KOLFILTER

I vårt sortiment finns även tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol.

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

PÅSTRYCKFILTER

Påstryckfilter består av en filterbehållare med en silkorg och en filterpåse.

Det finns fler olika typer av filterpåsar.

 • Standardpåsar inom intervallet 1-800 my, som används för filtrering av partiklar och färgrester.
 • Filterpåsar med täta sidor, som fylls med selektiv jonbytarmassa och som renar tungmetaller i jonform.
 • Filterpåsarna med täta sidor, kan även fyllas med aktivt kol, om det är aktuellt för annan typ av vattenrening.

Filterpåsar med täta sidor, tvingar ner vattnet igenom fyllningen och därmed behandlas allt vatten.  Jonbytarmassan renar tungmetaller, som finns i vattnet. Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed får man inget problem med backspolvatten.

När jonbytarmassan är förbrukad, tar man av locket på filtret och tar ur filterpåsen. Därefter tömmer ut jonbytarmassan och skickar den för destruktion. Slutligen fyller man på med ny jonbytarmassa, från en 25 liters säck.

FÖRDELAR MED PÅSTRYCKFILTER:

 • Påstryckfiltret kräver litet utrymme och är endast 975 mm högt.
 • Det kompakta formatet, gör att filtret kan monteras i en contaniner eller släpkärra.
 • Med standardpåsar, är maxflödet upp till 22 m3/h.
 • Filterpåsen är billig i inköp och enkel att byta. Se video>>
 • Färgresterna samlas upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen.
 • Det är enbart filterpåsen med tillhörande innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall.

CONTAINER

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol, bark eller selektiv jonbytarmassa
 • Pumpar
 • Uppsamlingstankar

UTHYRNING AV CONTAINER FÖR VATTENRENING

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 FOTS CONTAINER

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

----------------------------------------------------------------

20 FOTS CONTAINER

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

----------------------------------------------------------------

10 FOTS CONTAINER

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

----------------------------------------------------------------

Silex2021-3-1.jpg
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.