CONTAINER - VATTENRENING

CONTAINERANLÄGGNING

HYRCONTAINER

Större vattenbehandlingsanläggningar kan av installations- och transportmässiga hänsyn, monteras i en container. Då kan anläggningen kan sättas i drift på mycket kort tid. Kapaciteten är 7,5-15 m³/tim. Vanligtvis innehåller en container påstryckfilter, avhärdningsanläggning, RO-anläggning och en uppsamlingstank. Anläggningen är monterad i en frostsäker och isolerad 10 eller 20 fots container.

DRICKSVATTENCONTAINER

Vi bygger dricksvattencontainer efter kundens önskemål och kravspecifikation. De är kompletta vid leverans och kan t ex innehålla olika typer av vattenfilter, UV, pump och mellanlagringstank. Exempel på användningsområde är t ex en kommun som behöver en container i beredskap, vid en akut vattenläcka eller liknande. Uppstartstiden blir väldigt kort och man kan snabbt börja producera dricksvatten.

Ett annat exempel är en vattensamfällighet, som köper en dricksvattencontainer, istället för att bygga ett nytt pumphus. Fördelen med containern är att all rördragning i containern är färdig vid leveransen. En annan fördel är att containern kan flyttas om förutsättningarna ändras, vilket är betydligt svårare med ett permanent pumphus.

AVSALTAT VATTEN

Med avsaltningsprocessen i en RO-anläggning renas 98-99 % av råvattnets innehåll av salter. Allt efter vattnets beskaffenhet reduceras ledningsförmågan till under 15 µS/cm.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

När anläggningen är monterad i en container, kan den vara i drift i loppet av några timmar.

CONTAINER MED OMVÄND OSMOS OCH AVHÄRDNING

Vi har en 10 fots container för uthyrning. Den innehåller en avhärdningsanläggning och en omvänd osmos, flöde upp till 3,5 m3/tim.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid.

Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

MARKSANERING

Vi hyr även ut containers med vattenfilter för marksanering. Läs mer här>>

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

Vi saluför vattenfilter för vattenrening av:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB
 • Bekämpningsmedelsrester BAM
 • PFOS/PFAS/PFAA

UTHYRNING AV VATTENRENING I CONTAINER

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 20 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

 

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 7,8 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2-7,8 m³/hcontainer-10f-3  container-10f-2

 

10 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 2,4 M3/H

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

 • Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.
 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flöde

Flödesintervall ...................................... 2,4 m³/h beroende på vattnets innehåll.

 

 

container10f3
containertf1
container10f5
Container_indeni
tfcontainer
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.