EDI-ELEKTRODIONESERING

EDI-ELEKTRODIONESERING

- DEMINERALISERAT VATTEN AV HÖGSTA KVALITÉ

En EDI-anläggning används för framställning av demineraliserat vatten med högsta kvalité. Ledningsförmågan kan med korrekt förbehandling komma ner till 0,06 µS/cm.

Kontakta mig för mer information>> 

KONTINUERLIG DRIFT UTAN ANVÄNDNING AV KEMIKALIER

Regenerationsprocessen fortskrider kontinuerligt och kräver inga kemikalier som en konventionell mixed-bed anläggning. Därmed undgås avbrott i driften samt hanteringen av syra och lut. Samtidigt reduceras skötseln av EDI-anläggningen till ett minimum.

PLATSBESPRANDE

Användning av EDI gör platskrävande kemikalietankar överflödiga. Dessutom är anläggningen i sig själv ytterst kompakt.

ANVÄNDNING

Systemet är speciellt utvecklat för användning av demineraliserat vatten av högsta kvalitét och för de som inte önskar hantering av regenerationskemikalier (syra och lut) på användarstället. En EDI-anläggning används primärt till efterbehandling (totalavsaltning) av demineraliserat vatten levererat från en RO-anläggning.

TYPISKA KUNDGRUPPER

  • Värme- och kraftvärmeverk (pannvatten)
  • Pharmaceptisk industri (processvatten)
  • Elektronikindustrin (process- och sköljvatten)
  • Sjukhus och laboratorier (processvatten)
  • Kemisk industri (processvatten)

 

edi-1
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.