HELAUTOMATISK 2-KOLONNANLÄGGNING MOTSTRÖMSREGENERERAD

TOTALAVSALTNING DMCE
  • Liten kemikalieförbrukning
  • Optimal vattenkvalitet
  • Lågt kiselsyrainnehåll
  • God driftekonomi

SERIE DMCE

Vår nya generation av motströmsregenererade 2-kolonnanläggningar har samma fördelar som serie DME och DMHE. Serie DMCE förbrukar dock bara hälften av kemikalier vid regeneration samt ger bättre vattenkvalitet.

MOTSTRÖMSREGENARATION

Under drift leds råvattnet genom jonbytarna från botten av kolonnen, medan kemikalierna under regenerationen tillförs toppen av kolonnen. Härvid uppkommer en finregenererad zon som polerar vattnet.

VATTNETS KVALITET

Om anläggningen regenereras med deminieraliserat vatten, uppnås väsentligt bättre ledningsförmåga än vid medströmsregeneration, samt att alla krav på kiselsyrainnehållet kan tillmötesgås.

dmce
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.