ARSENIKFILTER  TRYCKFILTER

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten och kan då orsaka allvarliga hälsoproblem.

Gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes år 2003 ner till 10 µg/l från tidigare 50 µg/l.

I vårt sortiment, finns ett system för rening av arsenik i dricksvatten. Reningsprocessen sker i ett tryckfilter med en speciell filtermassa.

Det finns både arsenikfilter för enskilda hushåll och anläggningar för vattenverk, med flöde på 100 m3/h.

ÖSTAVALL VATTENVERK TRYCKFILTER

Vid provtagning av dricksvatten i Östavall vattenverk/Ånge kommun, upptäcktes förhöjda värden av arsenik.

Resultaten av analysen visade att dricksvattnet innehöll ca 38 mikrogram per liter och gällande gränsvärde för arsenik är 10 mikrogram per liter.

Ånge kommun installerade då ett tryckfilter med automatisk backspolning och en fyllning där arseniken förenar sig med filtermaterialet installerades.

Filtreringen löste problemet och idag är vattnet godkänt som dricksvatten.

Filtret har ett flöde på 7 m³/tim.

Tabell 2. Arsenikhalter före och efter Ew adsorptionsfilter av större modell

Lokal Råvatten µg/l Efter filter µg/l Reningsgrad
Östavalls vattenverk, Ånge      
jun-05 41 7,4 82
aug-05 49 5,2 89
sep-05 37 1,8 95
okt-05 40 0,5 99
nov-05 45 1,1 98
dec-05 40 1,5 96
jan-06 50 0,6 99
feb-06 42 2,0 95
mar-06 37 2,5 93
apr-06 62 3,4 94
jun-06 71 5,1 93
jul-06 45 9,2 (byte av filtermassa) 80
       
Renströmsgruvan, Boliden Mineral AB 14 Ca 2 Ca 85

VÄRDERING AV ARSENIKFILTER

Under 2007 utförde Socialstyrelsen ett test av olika arsenikfilter på marknaden.

Rapporten heter "Avskiljning av arsenik från grundvatten" och kan hämtas från Socialstyrelsens hemsida

Nedan visas testresultat från Socialstyrelsens belastningstest av vårt arsenikfilter.

 

Ingående

Arsenikhalt

Utgående Arsenikhalt
26 µg/l 0,0911 µg/l
26,5 µg/l 0,06 µg/l
27,1 µg/l <0,05 µg/l
34,9 µg/l 0,0849 µg/l
38,7 µg/l <0,2 µg/l
39,4 µg/l 0,0757 µg/l
40,5 µg/l 0,0534 µg/l
125 µg/l 0,289 µg/l
133 µg/l 0,284 µg/l
140 µg/l 0,112 µg/l
142 µg/l 0,2 µg/l

 

Testet har utförts av WSP Environmental på uppdrag av Socialstyrelsen

Sammanfattning: När arsenikvärdet på ingående råvatten var upp till 142 µg/l, renades det utgående vattnet till 0,2 µg/l. Gränsvärdet ligger på 10 µg/l