AKTIVT KOLFILTER - FLÖDE UPP TILL 100 M3/H

AKTIVT KOLFILTER AKTIVT KOLFILTER >100 M3

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av humus, fritt klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiska lösningsmedel, mindre mängd olja och pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester).

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

TRYCKFILTER

Mindre aktivt kolfilter, se här>>

Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

KOLFILTRERING HAR STÖRRE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

 • Industrin
 • Bryggerier
 • Vattenverk
 • Avloppsvattenrening.
 • Kolfyllning med hög kapacitet
 • Programmerbara sköljtider
 • Korrosionsbeständiga standardmoduler

AKTIVT KOL

Aktivt kol är en naturprodukt framställt av kol, trä eller kokosnötter. Efter en aktiveringsprocess med ånga eller en kemisk process utvecklas en omfattande porstruktur. På detta sätt uppnår aktivt kol en mycket stor kapacitet som kan bli över 2000 m2/g aktivt kol.

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

KLORERINGEN

Effektiv metod för desinfektion av vatten är tillsättning av klor. Oavsett om man tillsätter fritt klor, kloramin eller klordioxid, kan detta avlägsnas i ett aktivt kolfilter innan vattnet används till process- eller dricksvatten.

AVKLORERING

Avlägsning av klor sker genom en katalytisk spaltning där klorförbindelserna görs om till kloridjoner och kolsyra. Det aktiva kolet har en mycket stor kapacitet vid borttagning av klor, då det endast ingår i processen som katalysator.

HALVERINGSVÄRDEN

Det aktiverade kolets förmåga att avlägsna klor benämns som halveringsvärden. Vid den koltypen vi använder är halveringsvärdet 2-5 cm, vilket betyder att kloridhalten är halverad efter passage av ett kollager på 2-5 cm i filtret. Detta värde är fastställt förbehandling av neutralt vattenverksvatten.

AKTIV KOLFILTER FÖR VARMVATTEN

I vårt sortiment finns även aktiv kolfilter som klarar vattentemperaturer upp till +90 C.

Flöde: 6-30 m3/h. Kontakta oss för mer information.

KOMPLETT VATTENFÖRSÖRJNING

I en komplett anläggning dimensioneras filtrets fyllning, storlek samt tillbehör efter råvattnets sammansättning och det önskade flödet.

SKÖLJPROGRAM

Efter omställning av anläggningens automatiska ventiler startas den programmerade luft- och vattensköljen.

När sköljprogrammet är klart, vilket tar ca 20 minuter, går anläggningen automatiskt i drift.

BACKSPOLNING

Normalt används rent vatten för sköljning av tryckfiltret, genom att vattnet pumpas med en backspolningspump från renvattentanken. Vid vissa tillfällen kan filtret sköljas med obehandlat vatten med hjälp av råvattenpumpen.

 

AUTOMATISKT TRYCKFILTER, TYP TFB

 • Kräver minimal byggnation
 • Till offentliga och privata vattenverk
 • Till vattenförsörjning i bl a industrin
 • Består av en filterkolonn med ventilsystem och provkran med manometer.
 • Invändigt försedd med automatisk utluftare och mellanbotten med korrisionsbeständiga dysor. Kolonnen är sandblästrad och behandlad med korrosionsbeständig färg.

RÖRSYSTEM

Rörsystemet är försett med fyra ventiler, som omställs automatiskt med hjälp av en styrenhet.

STYRENHET

Anläggningens styrenhet är en elektronisk, 12V, styrpanel. Den består av en spolprogramsektion och en tidsenhet. Panelen är planerad för att styra upp till 4 filterkolonner.

Styrpanelen kan inställas på de dagar och tidpunkter när man önskar att filtret skall backspolas. Om vattenförbrukningen stiger eller om råvattnet blir mer förorenat kan panelen mycket lättomprogrammeras.

STYRPANEL

En avancerad styrpanel med en lång rad inbyggda funktioner. Panelen har bl. a. reglerbara program för både vatten- och luftskölj. Panelen kan alltså styra både sköljfläkt och backspolningspump.

SPECIALFILTER

 • Slutfiltrering av industi- och kommunalt avloppsvatten
 • Filtrering av inkommande vatten från sjö eller annan vattentänkt
 • Filtrering av havsvatten
 • Återanvändning av processvatten
 • Filtrering av kyl-och värmesystem
 • Avklorering av vatten
 • Andra specialuppgifter

GENERELLT

Våra tryckfilter har många användningsområden och kan levereras i flera olika specialutförande.

BELÄGGNING

Många filtreringsuppgifter ställer stora krav på korrosionsbeständigheten. Vi kan erbjuda en mängd olika ytbehandlingar som tål aggresiva medier och höga temperaturer, vilket gör vårt program användbart i ett otal sammanhang.

FLERMEDIAFILTER

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning. Hydroantracit ger stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Används till både inkommande och utgående vatten.

SANDFILTER TF-CONTAINER

Ett tryckfilter med olika lager av sand. Passar i olika sammanhang för mekanisk- och partikelfiltrering.

KOLFILTER

Ett tryckfilter med aktivt kol för uppsamling av klor, humus och andra organiska föroreningar.

CONTAINERLÖSNINGAR

Kompletta filteranläggningar monterade i containers ger en god flexibilitet. Kan anpassas efter behovet.

 

 

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.