AVSYRNINGSFILTERAVSYRNINGSFILTER, VATTENFILTER FÖR SURT VATTEN - LÅGT PH

AVSYRNINGSFILTER

Neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer vattnets pH-värde.

  • Robust och driftsäker
  • Fyllningen en naturprodukt
  • Ökar hårdheten
  • Höjer pH-värdet
  • Endast för aggressiv kolsyra och lågt pH

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

AVSYRNING

Mjukt och aggressivt vatten är frätande på rör och installationer. Akdolit Granulat 1 är en naturprodukt speciellt för neutralisering av aggressivt vatten. Materialet förbrukas under avsyrning förbrukningen är beroende av vattnets surhet och vattenförbrukning. Detta filter kan enbart användas om vattnet innehåller låga halter av järn, mangan och humus. Om halterna är högre, måste man använda separata förfilter.

VATTENKVALITET

Efter passage genom filtret neutraliseras den aggressiva kolsyran och pH stiger till 7-9,5. Variationer kan förekomma beroende på ingångsvärden.

UNDERHÅLL

Fyllningen förbrukas och behöver fyllas på eller bytas. Detta görs enkelt och kräver ingen stor arbetsinsats. Fyllningen består av kalciumkarbonat och magnesiumoxid. Den är godkänd för rening av dricksvatten.

NSB-tryckfilter
tryckfilter2
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.