ARSENIKFILTER FÖR FLERA HUSHÅLL

EFFEKTIVT OCH LÄTTSKÖTT ARSENIKFILTER FÖR FLERA HUSHÅLL

  • Fyllningen är testad av Socialstyrelsen, med mycket goda resultat
  • Robust och driftsäker

ANVÄNDNING

Filtret är ett adsorptionsfilter. Principen bygger på att arseniken binds till en adsorberande filtermassa (adsorbent), som består av järnhydroxidgranulat.

FÖRFILTER

Detta filter kan användas om vattnet innehåller låga halter av järn, mangan och humus. Järnhalten i vattnet får inte överstiga 0,2 mg/l och manganhalten får inte överstiga 0,05 mg/l. Om halterna är högre, skall lämpligt förfilter installeras.

VATTENKVALITET

Efter passage genom filtret binds arseniken till den adsorberande filtermassan.

UNDERHÅLL

När filtermassan är mättad, byts den ut. När filtermassan är ny, skall den spolas igenom rikligt.

ARSENIKFILTER FÖR STÖRRE FLÖDE

I sortimentet finns även galvaniserade tryckfilter för används för vattenrening av arsenik av dricksvatten. Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/timma upp till 100 m3/timma.