VATTENRENING FÖR VATTENSAMFÄLLIGHETER OCH VATTENVERK

VATTENSAMFÄLLIGHETER

Vi saluför ett brett sortiment av vattenreningsfilter till vattenverk och vattensamfälligheter. Vi har även en rikstäckande serviceorganisation, som utför installation och årlig service. Kontakta oss gärna för en offertförfrågan.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt eller salt vatten, läs mer här>>

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

TRYCKFILTER

I vårt tryckfiltersortimentet finns bl a sandfilter, järn- och manganfilter, avsyrningsfilter och arsenikfilter. Flöde 1,2-100 m³/tim.

PÅSTRYCKFILTER - PARTIKELFILTER

Ett påstryckfilter används t ex. för att filtrera partiklar i dricksvatten. I vissa fall används det som finfilter efter ett sandfilter. Påstryckfilter är idealiskt till vattenrening där det ställs stora krav på flöde, filtrering och där utrymmet är begränsat. Filtret består av ett filterhus med lock, samt en silkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filterpåsarna levereras med en portäthet från 1 my upp till 800 my. Skötseln inskränker sig till utbyte och rengöring av filterpåsen. Filtret kräver ingen backspolning. Flöde upp till 22 m³/tim.

UV-ANLÄGGNING

Mikrobiologisk växt som förekommer i vatten, kan effektivt begränsas med ultraviolet ljus. UV-ljus dödar bakterier, virus, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. UV-Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål, med UV-lampa monterad i ett kvartsrör. Våra anläggningar är utvecklade för industin och vattenverkens högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet. För att uppnå optimal UV-effekt, har vi ett brett sortiment av filter som används vid förbehandling t ex partikelfilter eller humusfilter. Flöde upp till 300 m³/tim.

HUMUSFILTER

Humus är restprodukter av naturens nedbrytning och består av makromolekyler, dvs. algrester och döda bakterier. Humus löser ut tungmetaller, ger korrosionsproblem, missfärgar vattnet, samt försämrar lukt och smak. I humusfiltret adsorberas humus på filtermassan och när den är mättad, aktiveras filtermassan åter med koksaltlösning (salttabletter). Koksaltet tvättar ut humuspartiklarna, vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan aktiveras igen.

AKTIVT KOLFILTER

Aktivt kolfilter används bl a för vattenrening av organiska ämnen, rening av pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester) och behandling av höga COD/Mn värden. Filtret kan även i vissa fall användas som förbehandling till nanofilter eller omvänd osmos. Aktivt kol är en naturprodukt framställt av kol, trä eller kokosnötter och har en omfattande porstruktur (ca 2000 m2/g aktivt kol). Flöde för standardmoduler: 1-100 m³/tim.

AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

I en avhärdningsanläggning byts vattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter till natriumsalter, för att ta bort de beläggningar som kännetecknar hårt vatten. När filtermassan är mättad med kalk- och magnesiumsalter regenereras den med koksaltlösning. Koksaltet driver ut de uppsamlade kalk- och magnesiumsalterna, vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan laddas upp igen. Anläggningarna levereras som enkel- eller flerkolonnsenheter och regenerationen är antingen tids- eller mängdstyrd. Flöde för standardmoduler: 1-100 m³/tim.

NANOFILTER - FLUORIDFILTER, KOMPAKT ANLÄGGNING

Nanofilter används för vattenrening av fluorid, klorid, organiska ämnen, sulfat och färgtal. Nanofilter kan även användas när det önskas en viss hårdhet, eftersom en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem med korrossion i rörledningsnätet. Nanofilter bygger på samma princip som omvänd osmos, men för nanofilter används andra membran och pumpar. Vid dricksvattenproduktion, kan råvatten och behandlat vatten blandas i en "bypass-ventil". Därmed får man rätt sammansättning på utgående vatten, samt att det totala flödet ökar. I vårt sortiment finns kompakta anläggningar som levereras kompletta med både anhärdningsanläggning och nanofilter. I modellserien med kompaktanläggningar, finns flöde från 0,35 till 1,75 m³/tim. Vid behov av högre flöde, används stativmonterade anläggningar, se nedan.

Nanofilter - Fluoridfilter, stativmonterad anläggning. I sortimentet finns även stativmonterade anläggningar med flöde från 0,35 till 60 m³/tim. Ett komplett membransystem kan bestå av ev. förfiltrering, avhärdningsanläggning, omvänd osmos eller nanofilter, uppsamlingstank samt transportpump.

Aktivt-kolfilter
NS
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.