AKTIVT KOLFILTER >7 M3

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av humus, fritt klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiska lösningsmedel, mindre mängd olja och pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester). Kolfiltrering har större användningsmöjligheter i industrin, på bryggerier, på vattenverk, privata hushåll och med avloppsvattenrening.

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

Behov av större aktivt kolfilter? Se TF/TFA-serien. Flöde upp till 100 m3/h>>

  • Kolfyllning med hög kapacitet
  • Programmerbara sköljtider
  • Korrosionsbeständiga standardmoduler
  • Uthyrning av tryckfilter för dricksvattenproduktion

AKTIVT KOL

Aktivt kol är en naturprodukt framställt av kol, trä eller kokosnötter. Efter en aktiveringsprocess med ånga eller en kemisk process utvecklas en omfattande porstruktur. På detta sätt uppnår aktivt kol en mycket stor kapacitet som kan bli över 2000 m2/g aktivt kol.

KLORERINGEN

Effektiv metod för desinfektion av vatten är tillsättning av klor. Oavsett om man tillsätter fritt klor, kloramin eller klordioxid, kan detta avlägsnas i ett aktivt kolfilter innan vattnet används till process- eller dricksvatten.

AVKLORERING

Avlägsning av klor sker genom en katalytisk spaltning där klorförbindelserna görs om till kloridjoner och kolsyra. Det aktiva kolet har en mycket stor kapacitet vid borttagning av klor, då det endast ingår i processen som katalysator.

HALVERINGSVÄRDEN

Det aktiverade kolets förmåga att avlägsna klor benämns som halveringsvärden. Vid den koltypen vi använder är halveringsvärdet 2-5 cm, vilket betyder att kloridhalten är halverad efter passage av ett kollager på 2-5 cm i filtret. Detta värde är fastställt förbehandling av neutralt vattenverksvatten.

KAPACITET

Det aktiva kolets klorkapacitet är oändligt stor på grund av den enorma ytan i den interna porstrukturen. Emellertid innehåller alla vatten organiskt stoff som nedsätter kolets kapacitet. På vattenverksvatten är livslängden därför normalt ca 1 år.

BACKSPOLNING

Alla våra kolfilter är försedda med automatisk backspolning som är till för att hålla kolet så rent som möjligt. Det är viktigt att kolet backspolas med klorhaltigt vatten eller alternativt med sterilt vatten om man önskar undvika bakterier på filtrets avgångssida.

FÖRFILTRERING

Vi har ett brett program av förfilter, patronfilter, påsfilter och sandfilter som uppfyller alla eventuella behov av förfiltrering.

ANLÄGGNINGSUPPBYGGNAD

VENTILSYSTEM

Kolfiltren är försedda med automatiska ventiler. Serie ACM har en ventil som styr alla funktioner under spolning. Serie ACH har membranventiler med pilotstyrning.

KORROSIONSBESTÄNDIG FILTERKOLONNER

Filterkolonnerna är utförda i stål och ytbehandlade med en polyetylenbeläggning som gör dem absolut portäta. På detta sätt kombineras stålets styrka och plastens korrosionsbeständighet. Rörsystemen är utförda i plast.

ELEKTRONISKT PROGRAMUR

Alla våra kolfilter är försedda med ett elektroniskt programur typ ETP 4B som på förutbestämda tidpunkter styr anläggningen genom sköljsekvenserna. Både backspolning och kvalitetsskölj kan programmeras individuellt.

SPECIALUTGÅVOR

Kolfiltrering har stora användningsmöjligheter i industrin, på bryggerier, vattenverk och vid spillvattenrening. Produktprogrammet omfattar filter av många olika storlekar och material, även kolfilter av rostfritt stål med CIP-systemet (Cleaning In Place) till desinfektion.

AKTIV KOLFILTER FÖR VARMVATTEN

I vårt sortiment finns även aktiv kolfilter som klarar vattentemperaturer upp till +90 C.

Flöde: 6-30 m3/h. Kontakta oss för mer information.

SPECIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kolfilter används vid höga COD/Mn värden samt filtrering av organiska ämnen. Även vid avlägsnande av tencider ur sköljbad på industritvättmaskiner är kolfilter det mest effektiva. Lukt-smak- och färgproblem rättas också till med hjälp av kol.

SPECIFIKATIONER

 

Anläggning typ flöde m3/h Tryckfall bar Kolfyllning Liter Golvyta mm x mm Höjd mm Till- och avg DN/mm Avlopp DN/mm
ACM 21 0,1-0,3 0,1-0,3 20 300 x 300 1165 20/25 10/16
ACM 41 0,2-0,5 0,2-0,5 35 300 x 300 1465 20/25 10/16
ACM 61 0,3-1,0 0,2-0,5 52 350 x 350 1465 20/25 10/16
ACM 361 0,6-1,4 0,3-0,6 104 400 x 400 1925 20/25 10/16
ACM 601 0,9-2,2 0,4-0,8 156 500 x 500 1925 20/15 10/16
ACH 1201 1,5-4,8 0,4-0,8 260 900 x 700 1925 40/50 25/32
ACH 1801 2,8-7,4 0,4-0,8 468 1050 x 850 1925 40/50 25/32
ACH 2001 2,8-7,4 0,5-0,9 676 1050 x 850 2425 40/50 25/32

 

 

Aktivt-kolfilter