MOBIL VATTENRENING

MOBIL VATTENRENING

För vissa ändamål, kan det finnas behov av flyttbara anläggningar. Det kan tex vara för att fylla upp ett system eller för att rena vatten under en begränsad tid.

Vi saluför vattenfilter för vattenrening av:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut testanläggningar>>

Vi både säljer och hyr ut 10 fot och 20 fots container, som är kompletta med vattenfilter och pumpar.

UTHYRNING AV TRYCKFILTER FÖR DRICKSVATTENPRODUKTION

Vi har tre tryckfilter som vardera rymmer ca 1000 liter fyllning. Dessa tryckfilter hyrs ut dygnsvis och kan exempelvis användas vid tillfällig produktion av dricksvatten, eller vid tex ombyggnad av ett vattenverk.

Kontakta oss gärna på telefon 0520-74300 för mer information.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

container10f3
containertf1
container10f5
Container_indeni
tfcontainer
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.