TRYCKFILTER, FLERMEDIAFILTER, MANUELL ELLER AUTOMATISK BACKSPOLNING

TRYCKFILTER
 • Avjärning / avsyrning / avmanganisering 
 • Mekanisk filtrering
 • Flermediafilter
 • Hydroantrasit
 • Sandfilter
 • Aktivt kolfilter
 • Standardmoduler upp till 100 m3/h
 • Kräver mindre byggarbete, jämfört med öppna filter
 • Avlägsnar järn och mangan
 • Arsenikfilter
 • Neutraliserar surt vatten
 • Filtrerar oklart vatten
 • Helautomatisk styrsystem

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

KOMPLETT VATTENFÖRSÖRJNING

I en komplett anläggning dimensioneras filtrets fyllning, storlek samt tillbehör efter råvattnets sammansättning och det önskade flödet.

FUNKTION

Järn, mangan och mekaniska föroreningar samlas i filtermaterialet efter syresättning. Renspolning skall ske med jämna mellanrum. Intervallerna mellan spolningarna, beror på råvattnetsrenhet.

KOMPRESSORENHET

Oavsett om filtret skall användas till avjärning, avmanganisering eller avsyrning, så skall råvattnet syresättas med luft.

SKÖLJPROGRAM

Efter omställning av anläggningens automatiska ventiler startas den programmerade luft- och vattensköljen.

När sköljprogrammet är klart, vilket tar ca 20 minuter, går anläggningen automatiskt i drift.

LUFTSKÖLJ

Luftsköljen som sker med en fläkt, löser upp de uppsamlade grumligheterna från filtermaterialen, så det blir lättare att skölja rent.

BACKSPOLNING

Normalt används rent vatten för sköljning av tryckfiltret, genom att vattnet pumpas med en backspolningspump från renvattentanken. Vid vissa tillfällen kan filtret sköljas med obehandlat vatten med hjälp av råvattenpumpen.

AVJÄRNING OCH AVMANGANISERING

Genom syresättning av råvatten utfälls järn och mangan, så det kan samlas upp i filtret. Filtermaterialet för avjärning har stor filtreringsförmåga. Det är lätt att skölja och är hållbart i flera år. Till avmanganisering används ett manganbehandlat, katalytiskt filtermaterial.

AVSYRNING

För avsyrning används ett speciellt filtermaterial som neutraliserar rå-vattnets kolsyra. Samtidigt med avsyrning uppbyggs en skyddsbeläggning i rören som skyddar mot kemisk korrosion. Filtermaterialet förbrukas under avsyrning, varför anläggningen kräver regelbundna efterfyllningar.

AUTOMATISKT TRYCKFILTER, TYP TFB

 • Kräver minimal byggnation
 • Till offentliga och privata vattenverk
 • Till vattenförsörjning i bl a industrin
 • Består av en filterkolonn med ventilsystem och provkran med manometer.
 • Invändigt försedd med automatisk utluftare och mellanbotten med korrisionsbeständiga dysor. Kolonnen är sandblästrad och behandlad med korrosionsbeständig färg.

RÖRSYSTEM

Rörsystemet är försett med fyra ventiler, som omställs automatiskt med hjälp av en styrenhet.

STYRENHET

Anläggningens styrenhet är en elektronisk, 12V, styrpanel. Den består av en spolprogramsektion och en tidsenhet. Panelen är planerad för att styra upp till 4 filterkolonner.

PANELSTÄLLNING

Styrpanelen kan inställas på de dagar och tidpunkter när man önskar att filtret skall backspolas. Om vattenförbrukningen stiger eller om råvattnet blir mer förorenat kan panelen mycket lätt omprogrammeras.

STYRPANEL

En avancerad styrpanel med en lång rad inbyggda funktioner. Panelen har bl. a. reglerbara program för både vatten- och luftskölj. Panelen kan alltså styra både sköljfläkt och backspolningspump.

SPECIALFILTER

 • Slutfiltrering av industi- och kommunalt avloppsvatten
 • Filtrering av inkommande vatten från sjö eller annan vattentänkt
 • Filtrering av havsvatten
 • Återanvändning av processvatten
 • Filtrering av kyl-och värmesystem
 • Avklorering av vatten
 • Andra specialuppgifter

GENERELLT

Våra tryckfilter har många användningsområden och kan levereras i flera olika specialutförande.

BELÄGGNING

Många filtreringsuppgifter ställer stora krav på korrosionsbeständigheten. Vi kan erbjuda en mängd olika ytbehandlingar som tål aggressiva medier och höga temperaturer, vilket gör vårt program användbart i ett otal sammanhang.

FLERMEDIAFILTER

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning. Hydroantracit ger stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Används till både inkommande och utgående vatten.

SANDFILTER

Ett tryckfilter med olika lager av sand. Passar i olika sammanhang för mekanisk- och partikelfiltrering.

KOLFILTER

Ett tryckfilter med aktivt kol för uppsamling av klor, humus och andra organiska föroreningar.

CONTAINERLÖSNINGAR

Kompletta filteranläggningar monterade i containers ger en god flexibilitet. Kan anpassas efter behovet.

high_tfb14
TFB-50-2-for-fin
tftabell2
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.