UTHYRNING - VATTENRENING

UTHYRNINGSANLÄGGNING

Vi hyr ut olika typer av vattenbehandlingsanläggningar till kunder med ett tidsbegränsat behov för antingen avhärdat eller avsaltat vatten. Alla anläggningar är designade för kontinuerlig drift och snabb anslutning.

Kontakta oss gärna på telefon 0520-74300 för mer information.

UTHYRNINGSANLÄGGNINGAR ANVÄNDS FRÄMST TILL FÖLJANDE UPPGIFTER:

 • Uppfyllning av akumuleringstank
 • Uppfyllning av ledningsenhet på kraft- och värmeverk
 • Tillfällig vattenförsörjning vid ombyggnad av befintlig anläggning
 • Processvatten till pilotprojekt
 • Avhärdat vatten
 • UV

Med avhärdning byts vattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter mot natriumsalter, som inte ger de effekter som kännetecknar hårt vatten. Det behandlade vattnet har en hårdhetsgrad under 0,5 °dH. Avhärdningsanläggningen styrs automatiskt efter vattenförbrukningen. Det är sammanbyggt på ett stativ med interna rör- och elinstallationer. Baserat på en vattenanalys blir anläggningens styrpanel programmerad innan leverans.

AVSALTAT VATTEN - UTHYRNINGSANLÄGGNING I CONTAINER

Vid behov av större mängder avsaltat vatten kan man hyra en container med en komplett vattenbehandlingsanläggning. Se containeranläggning >>

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

UTHYRNING AV VATTENRENING I CONTAINER

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 20 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

 

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 7,8 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2-7,8 m³/hcontainer-10f-3  container-10f-2

 

10 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 2,4 M3/H

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

 • Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.
 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flöde

Flödesintervall ...................................... 2,4 m³/h beroende på vattnets innehåll.

 

high_smh602 (1)
IMG_2240
556containerrental
high_bwsckenya1
UV-mobil
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.