UV-ANLÄGGNING / UV-FILTER / UV-RENING / UV-LAMPA

UV-FILTER UV-ANLÄGGNING

I vårt sortiment finns Trojan Viqua, Ueberall och Wedeco. De används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten.  Anläggningarna består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 • UV-lampan skall bytas efter ett års drift, om inget annat har angivits i instruktionen.
 • Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.
 • Kvartsglaset skall rengöras 2-3 gånger per år, eller vid behov.
 • Om pumpen ger ett högre flöde jämfört med UV-anläggningens maxflöde, skall man montera en konstatflödesventil, som begränsar flödet.
 • Ueberall och Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

FÖR PARTIKELFILTRERING REKOMMENDERAR VI ETT FÖRFILTER MED 5 MY FILTRERING.

 • Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.
 • Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

HÄR FÖLJER NÅGRA PUNKTER SOM BÖR UPPFYLLAS, FÖR ATT UPPNÅ OPTIMAL EFFEKT AV UV-BEHANDLINGEN:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift

FUNKTION

Mikrobiologisk växt, som förekommer i vatten, kan effektivt begränsas med ultraviolett ljus. UV-ljus med en våglängd på 254 nanometer (nm) dödar bakterierna, vira, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. Desinfektion med UV-ljus kan användas till stort sett alla vattentyper.

UV-ANLÄGGNINGAR

TROJAN VIQUA UV-MAX

 • Flöde: 0,66-10,7 m³/tim.

UVMax är ett kompakt UV-system för mindre vattenförbrukning som trots sin enkelhet har många  av de större UV-systemens fördelar och prestanda.

Länk till webbutiken>>

WEDECO TYP AQUADA

 • Flöde: 1-11 m³/tim.
 • Arbetstemperatur: 5-25°C.

Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

Länk till webbutiken>>

WEDECO TYP B & TYP BX

 • Arbetstemperatur: 5-60°C
 • Flöde: 30-2000 m³/tim.

Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrafast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

UV-ANLÄGGNINGAR FÖR MINDRE VATTENVERK

Vi rekommenderar Ueberall eller Wedeco Aquada Maxima-modellen till mindre vattenverk, där myndigheterna kräver en anläggning med larmfunktion.

FÖLJADE KONTROLLSYSTEM INGÅR I MAXIMA-MODELLEN:

 • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetventilen köps separat)
 • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
 • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
 • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
 • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). UV-ljusstyrkan visas på en display.

TILL VATTENVERK LEVERERAR VI KOMPLETTA CIRKULERANDE SYSTEM, BESTÅENDE AV:

 • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.
 • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my)
 • Frekvensstyrd pump
 • Mellanlagringstank upp till 15 m3
 • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger.

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

Flöde för standardanläggning: 0,5-2000 m³/tim. Vårt produktprogram innehåller flera anläggningar för desinfektion av både dricks- och processvatten.

spektrum_e_03
typ_aquada_2_01
BAM-UV
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.