SANDFILTER

SANDFILTER
 • Sandfilter för mekanisk vattenrening.
 • Automatisk eller manuell backspolning.

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

SANDFILTER, TYP NS OCH NSB - FLÖDE 1,2-12 M³/TIMME

ANVÄNDNING

Ett tryckfilter med olika lager av sand. Passar i olika sammanhang för mekanisk- och partikelfiltrering. Typ NS och NSB kan levereras med ett flöde mellan 20 till 200 liter/minut.

Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

ÖVRIGA FILTER FÖR PARTIKELFILTRERING

 • Flermediafilter
 • Partikelfilter Selekt
 • Patronfilter
 • Påstryckfilter

FUNKTION

De mekaniska föroreningarna samlas upp i filtermaterialet. Vid backspolning av filtret går uppsamlade föroreningar till avlopp.

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning.

RÖRSYSTEMET

Rörsystemet är försett med fyra ventiler, som omställs automatiskt med hjälp aven styrenhet.

BACKSPOLNING

Backspolningen kan se manuellt eller automatisk.

STYRENHET FÖR AUTOMATISK BACKSPOLNING

Anläggningens styrpanel är en elektronisk, styrenhet 12 volt. Den består av en spolprogramssektion och en tidsenhet. Panelen är planerad för att styra 1 eller 2 kolonner.

PANELINSTÄLLNING

Styrpanelen kan inställas på de dagar och tidpunkter när man önskar att filtret skall backspolas. Om vattenförbrukningen stiger eller om råvattnet blir mer förorenat kan panelen mycket lätt omprogrammeras.

SANDFILTER, TYP TF OCH TFA - FLÖDE 10-100 M³/TIMME

 • Kräver minimal byggnation
 • Till offentliga och privata vattenverk
 • Till vattenförsörjning i bl a industrin

Består av en filterkolonn med ventilsystem och provkran med manometer. Invändigt försedd med automatisk utluftare och mellanbotten med korrosionsbeständiga dysor. Kolonnen är sandblästrad och behandlad med korrosionsbeständig färg.

RÖRSYSTEM

Rörsystemet är försett med fyra ventiler, som omställs automatiskt med hjälp av en styrenhet.

STYRENHET

Anläggningens styrenhet är en elektronisk, 12V, styrpanel. Den består av en spolprogramsektion och en tidsenhet. Panelen är planerad för att styra upp till 4 filterkolonner.

PANELSTÄLLNING

Styrpanelen kan inställas på de dagar och tidpunkter när man önskar att filtret skall backspolas. Om vattenförbrukningen stiger eller om råvattnet blir mer förorenat kan panelen mycket lätt omprogrammeras.

TF5-PANEL

En avancerad styrpanel med en lång rad inbyggda funktioner. Panelen har bl. a. reglerbara program för både vatten- och luftskölj. Panelen kan alltså styra både sköljfläkt och backspolningspump.

SPECIALFILTER

 • Slutfiltrering av industi- och kommunalt avloppsvatten
 • Filtrering av inkommande vatten från sjö eller annan vattentäkt
 • Filtrering av havsvatten
 • Återanvändning av processvatten
 • Filtrering av kyl-och värmesystem tf-princip
 • Avklorering av vatten
 • Andra specialuppgifter

GENERELLT

Våra tryckfilter har många användningsområden och kan levereras i flera olika specialutförande.

BELÄGGNING

Många filtreringsuppgifter ställer stora krav på korrosionsbeständigheten. Vi kan erbjuda en mängd olika ytbehandlingar som tål aggressiva medier och höga temperaturer, vilket gör vårt program användbart i ett otal sammanhang.

FLERMEDIAFILTER

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning. Hydroantracit ger stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Används till både inkommande och utgående vatten.

KOLFILTER

Ett tryckfilter med aktivt kol för uppsamling av klor, humus och andra organiska föroreningar.

CONTAINERLÖSNINGAR

Kompletta filteranläggningar monterade i containers ger en god flexibilitet. Kan anpassas efter behovet.

NS
TF
tryckfilter2
tftabell2
TFB-75-5-2
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.