SELEKTIV JONBYTARANLÄGGNING

SELEKTIV JONBYTARE

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt spillvatten. Denna typ av anläggning används i industrin, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

Selektiva jonbytare används bl a för vattenrening av bly, kadmium, koppar, kvicksilver krom, nickel och zink.

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

Flöde för standardmoduler: 0,5-100 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ FNS, framställs i olika standardmoduler.

FÖRDELAR

Det är möjligt att uppnå utsläppsvärderna på mindre än 0,1 mg/l per. metall för divalenta metaller.

PÅSTRYCKFILTER

För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad.

Rökgasbild
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.