SILEX 21 OCH SILEX 41

SILEX 21 OCH SILEX 41

Silex-systemet är mycket lämpligt för framställning av batterivatten. En Silex-anläggning används för framställning av avjoniserat/demineraliserat vatten av högsta kvalitet. Mixed-bed serien är utvecklad med fokus på enkel betjäning och lönsam drift.

Serien är specialdesignad till kundgrupper med en mindre vattenförbrukning bl.a. laboratorier, fotolab, tryckerier, tandläkare och skolor.

Anläggningen är även lämplig att använda för avjonisering av vatten i cirkulerande system.

Se sortimetentet i vår webbutik >>

Se kapacitet >>

FÖRDELAR

  • Demineraliserat vatten med toppkvalitet
  • Inga kemikalier
  • Lätt att serva och hantera
  • Kvalitetsövervakning
  • Ej platskrävande
  • Bra arbetsmiljö

Behållarnas handtag och låga vikt ger en säkrare hantering och ventilsystemet gör det lätt att byta jonbytarmassa.

REGENERATION

När jonbytarmassan är förbrukad, öppnas behållarna och massan byts ut mot ny. Den förbrukade jonbytarmassan sorteras som brännbart material. Den nya jonbytarmassan säljs i 25 liters säckar.

---------------------------------------------------

SILEX 21 KOMPLETT      FLÖDE 7 L/MIN

1 st Silex 21 filterbehållare

1 st Ledningsförmågamätare

1 st Mätcell (1/2")

1 st Transformator 6 VA

1 st Fyllning Mixbed-jonbytarmassa (21 L)

3 st Anslutningsslang 1,2 m

Länk till butik>>

-----------------------------------------------------

SILEX 41 KOMPLETT      FLÖDE 14 L/MIN

1 st Silex 41 filterbehållare

1 st Ledningsförmågamätare

1 st Mätcell (1/2")

1 st Transformator 6 VA

1 st Fyllning Mixbed-jonbytarmassa (41 L)

3 st Anslutningsslang 1,2 m

Länk till butik>>

Silex 21-3
Silex 21-2
Silex-11-41-tabell
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.