AKTIVT KOLFILTER

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av humus, fritt klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiska lösningsmedel, mindre mängd olja och pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester).

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

Kolfiltrering har större användningsmöjligheter i industrin, på bryggerier, på vattenverk, privata hushåll och med avloppsvattenrening.

Välj typ av kolfilter nedan:

Aktivt-kolfilter