AVHÄRDNINGSFILTER

AVHÄRDNINGSFILTER

AUTOMATISK AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

Med en avhärdningsanläggning byts vattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter till natriumsalter som inte ger de beläggningar som kännetecknar hårt vatten. Metoden används i industrier och institutioner för behandling av vatten till ångpannor- och fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, kyltorn, sköljprocesser, tvätt mm.

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

Flöde för standardmoduler: Upp till 100 m³/tim och enhet. Anläggningarna levereras som enkel- och flerkolonnsenheter i kall- eller varm-vattenutförande. Filterbehållarna är konstruerade i stål och ytbehandlade med polyethylen. Anläggningen levereras med en för uppgiften anpassad styrenhet, denna kan vara antingen tids- eller mängdstyrd. Mängdstyrning ger den bästa genomsnittliga vattenkvaliten och driftsekonomin.

FÖRDELAR

Vårt breda program möjliggör valet av den optimala anläggningen till ert specifika behov, antingen kontinuerlig eller sporadisk vattenförsörjning. Ram-monterade två-kolonn-anläggningar säkrar en kort installationstid.

Materialvalet och den enkla och robusta uppbyggnaden av såväl anläggning som ventilenhet resulterar i lång livstid, 25 år är inte ovanligt.

 

TYP SM/SG

- Flöde: Upp till 3,6 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:

Typ SG används för avhärdning av varmt vatten upp till 85°C.

Läs mer >>

 

TYP SF/SFH & SFG/SFHG

- Flöde: Upp till 32 m³/tim pr. enhet

Beskrivning:

SF(H)G-anläggningar används för avhärdning av varmt vatten upp till 85°C. Levereras med galvat rörsystem.

Läs mer >>

 

 TYP SMH/SML

- Flöde: Upp till 26 m³/tim pr. enhet

Beskrivning:

Anläggningen är monterad på stativ med interna rör- och elförbindelser.

Läs mer >>

 

TYP STFA

- Flöde: Upp till 100 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:

Anläggningen är komplett med separat regenerationsenhet och helautomatisk brinemaker.

Läs mer >>

 

high_smh602 (1)
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.