FILTERPÅSAR

TILLBEHÖR FILTERPÅSAR

Det finns en rad fördelar med att använda filterpåsar.

 • Ingen vattenförbrukning för backspolning
 • Återanvändbara filterpåsar
 • Enkel installation och betjäning
 • Klarar både kallt och varmt vatten
 • Kan användas för både sura och basiska vätskor
 • Det finns specialpåsar för olja, lösningsmedel bakterier mm.
 • Välbeprövad och kostnadseffektiv vattenrening

Mått: Diameter 170 mm, Längd 400 mm och 800 mm.

Filterpåsen kan monteras på en adapter.

STORT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Partiklar, olja, lösningsmedel, organiska ämnen och förhindrande av bakterie-/algtillväxt.

Filterpåsarna tål höga temperaturer, syror och alkalier. I vissa fall kan filterpåsen rengöras och återanvändas. Om filterpåsen innehåller olja eller lösningsmedel kan den ej återanvändas utan skall destrueras.

VÅRT PRODUKTPROGRAM FÖR FILTERPÅSAR TILL EF/EFG TRYCKFILTER BESTÅR AV FILTERPÅSAR FÖR

 • Mekanisk filtrering
 • Bakteriefilter
 • Oljefiltrering
 • Oljeabsorbtion
 • Kolfilter

MEKANISK FILTRERING

Filterpåsar med porstorlek 1 – 800 my där partiklar skall filtreras bort från vätskor. Påsarna kan återanvändas efter att blivit rengjorda.

Dessa påsar är tillverkade av polypropylen och tål syra, alkali och neutrala ämnen. Påsarna tål temperaturer upp till 100°C och kan användas i anslutning till mekanisk filtrering av olika typer. Dessa påsar kan normalt återanvändas flera gånger efter rengöring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

 • Kyl- och värmesystem
 • Ytbehandling
 • Badanläggningar
 • Sprinklersystem
 • Trädgårdsodlingar
 • Sjö- och åvatten

OLJEAVSKILJNING

Filterpåsar med porstorlek 10 – 100 my där olja, fett och smuts skall avskiljas. Oljan avskiljs dels mekaniskt och dels genom absorbtion. För att filterpåsen skall fungera skall oljan vara i emulsion. Lättflyktiga oljor och lösningsmedel kan även absorberas genom en kombination av filterpåse och absorbtionskudde. Filterpåsar och kuddar som innehåller oljeprodukter skall ej tvättas, utan gå till destruktion.

RENINGSRESULTAT

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med TEX-påsen ner till 25 mg.

Om man vill rena vattnet ytterligare, kan man använda en oljepatron.

 • Användningsområde:
 • Verkstadstvättar
 • Ytbehandling
 • Fosfateringsliner
 • Bilvårdsanläggningar
 • Ultraljudsanläggningar

BAKTERIEAVSKILJNING

Filterpåsar avsedda för att förhindra bakterie- och algtillväxt i cirkulerande system. Bakterier och alger är negativt laddade. Filterpåsen innehåller metallfiber som avger positiva metalljoner till den negativt laddade bakterien. När metalljonen har attraherats stör den bakteriens metabolism, ämnesomsättning, varvid bakterien dör. Filterpåsen avger metalljoner i relation till bakteriemängden. Filterpåsen filtrerar bort pyrogener (döda bakterier).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

 • Kyl- och värmesystem
 • Filtrering av avloppsvatten och sköljar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Påsarna används där mekanisk filtrering är intressant. Speciellt i samband med delströms-filtrering av fjärrvärmevatten genom kontinuerlig filtrering av upplösta kemikalier och andra föroreningar.

Påsarna är särskilt lämpliga för fjärrvärmevatten, kylvatten, pannvatten och slamfiltrering i fosfateringsline liksom förfilter till jonbytning och kolfilter.

PORTÄTHET

EF 2:                            1, 5, 10, 25, 50 och 100 µ.

EF(G) 5, 6, 7, 8:            1, 5, 10, 25, 50 och 100 µ 200 µ, 400 µ, 800 µ

(1 micron = 1 my = 0,001 mm)

MAGNETINSTATS I FILTERLOCKET PÅ PÅSTRYCKFILTER

För att öka påstryckfiltrets upptagningsförmåga av metaller, kan påstryckfiltren levereras med en magnetinsats i filterlocket. Denna insats kan även köpas separat. För att få maximal utnyttjande av magneterna, skall de rengöras varje gång man byter filterpåse. Filterpåsens portäthet (1-800 my) väljs efter filtreringsbehovet  och är inte beroende på magneterna. Med stigande filtreringshastighet, minskar upptagningsförmågan på magneterna. Därför rekommenderas ett maxflöde på 15 m3/h.

FILTERPÅSE MED TÄTA SIDOR OCH GENOMSLÄPPLIG VÄV I BOTTEN

Filterpåsar med täta sidor som fylls med filtermedia som t.ex. jonbytarmassa, aktivt kol eller liknande. Inom industrin förekommer ofta att man behöver en kolfiltrering för någon process. Påsfilter är lämpligt där ett stort flöde önskas i förhållande till kolmängden. Kolet byts när det är förbrukat och ingen backspolning behövs. Kolets korta uppehållstid i filtret gör att bakterietillväxt kan förhindras genom kolbyte.

Filterpåsar med täta sidor, tvingar ner vattnet igenom fyllningen och därmed behandlas allt vatten. Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed får man inget problem med backspolvatten.

När filtermassan är förbrukad, tar man av locket på filtret och tar ur filterpåsen. Därefter fyller man på med ny filtermassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

 • Cirkulerande sköljsystem
 • Förbehandling till vattenrening
 • Glastvättmaskinen

ADAPTER

Vi saluför även en adapter, som kan används tillsammans med filterpåsar i cirkulerande system.

Filterpåse-02
magnet
Adapter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.