Hydroantrasit H1

Hydroantrasit 50 liter

975 kr

Hydroantrasit för partikelfiltrering. Finkorning. Säck 25 kg 50 liter

Kolet skall blötläggas 24 timmar innan användning.