Silex 1, extrapatron, installationspaket

Silex 1 producerar 2 l/min avjoniserat vatten – batterivatten.

18599 kr

Silex är ett komplett system, som levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. Avjoniserat vatten är därmed renare än destillerat vatten, som har en ledningsförmåga på 7-20 µS/cm.

Silex 1 producerar 2 liter avjoniserat vatten per minut.

Vid behov av större flöde, kan ni välja Silex 2 >>

Silex 1 med extrapatron och installationspaket består av:

1 st Silex filterbehållare

1 st Silex 1 patron inkl. emballage

1 st Upphängningsanordning

1 st Konduktivitetsmätare

1 st Trafo

1 st Silex 1 extrapatron

1 st Konstantflödesventil 2 l/m

1 st Säkerhetsventil 1/2″

4 st Skurvkontakt 1/2″

4 st Snabbkoppling 1/2″

3 st Sexkantnippel 1/2″

1 st  T-rör  1/2″

1 st Gängtejp

7 meter PVC slang 1/2″

20 st Rörsvep (skruvar ingår ej)

Beskrivning av Silex-systemet

Frågor och svar>>

Silex-systemet

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

Funktion

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

Användning

Silexvatten används oftast i stället för destillerat vatten. Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

Batterivatten

Batterivatten är en viktig faktor när det gäller batteriets livslängd och kapacitet. När batteriet laddas alstras värme som får vattnet i batterisyran att avdunsta. Avdunstningsförlusterna måste ersättas med avjoniserat vatten. Ju renare vatten som används ju mindre slam får man i cellerna, och därigenom minskas risken för driftsstörningar.

När vattnet avdunstar är det avjoniserat vatten som försvinner. Om vattnet med sämre kvalitet används kommer föroreningarna från vattnet att stanna kvar i cellerna. Om inte vatten tillsätts i samband med laddning riskerar man att plattorna blir förstörda och kapaciteten sjunker.

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren, man undviker dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

Batterivattenutrustningar finns i två storlekar: Silex 1 och Silex 2. Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns uppsamlingstank