Aktivt kolpatron 20″ typ 9PA-G-1-2 filterpatron

Filterpatron 20″ fylld med aktivt kol i pelletsformat. Aktivt kol används vid många typer av vattenrening tex smak, färg eller reducering av humus. Aktivt kolfilter används även för reducering av BAM bekämpningsmedelsrester, läkemedelsrester, PFOS och PFAS.

637,50 kr

Filterpatronen är fylld med aktivt kol i pelletsformat. Fördelen med denna patron, är att vattnet tvingas ner genom fyllningen och får därmed längre kontakttid, vilket i sin tur ger effektivare vattenrening. Aktivt kol används vid många typer av vattenrening tex smak, färg eller reducering av humus. Aktivt kolfilter används även för reducering av BAM bekämpningsmedelsrester, läkemedelsrester, PFOS och PFAS. Aktivt kol är inte selektivt och därför påverkas reningsförmågan av vattnets totala innehåll och sammansättning. Denna filterpatron innehåller en begränsad mängd aktivt kol och kan därför inte jämföras med ett ordinärt aktivt kolfilter, som har större volym och innehåller därmed mer aktivt kol.

Aktivt kol ska bytas med max 6 månaders intervall. Om kolet har förbrukats tidigare, ska det bytas med tätare intervall. Även om aktivt kol är effektivt för många olika typer av vattenrening, finns det ingen garanti att man alltid kommer ner under aktuella gränsvärden. Vattenreningseffekten och drifttiden påverkas av flödet, mängden vatten som totalt har behandlats samt vattnet totala innehåll av olika ämnen.

Aktivt kol är finfördelat  kol med små porer och stor porvolym som skapar en stor specifik yta där adsorption (att ett ämne fastnar på ytan) och kemiska reaktioner kan ske. För att porerna inte ska slamma igen, är det viktigt att vattnet inte innehåller järn eller mangan.

Observera att man ska inte använda aktivt kol, om vattnet innehåller mikroorganismer.

Flöde: 10-15 l/min beroende på vatteninnehåll

Tryckfallet på en ny filterpatron ligger på ca 0,1 bar beroende på flöde och patrontyp. Differenstrycket på in- och utgående vatten i patronfiltret, får max vara 0,9 bar och då skall patronen bytas.

Specifikationer för aktivt kol filterpatron 9PA-G-1-2

Kärna: polypropen (FDA)

Förfilter och efterfilter: polyeten (FDA)

Ändlock: polypropen (FDA)

Platta packningar: EPDM

O-ringar: EPDM

Innerdiameter: 27 mm

Ytterdiameter: 64,5 mm

Form: Cylindriskt formade pellets

Aktivt kol råmaterial: antracit

Artnr 18045