Påstryckfilter EF-5 PPA

Stålbehållare PPA in-och utvändigt, 22 m3/h, 6 bar maxtemp 35 C

Ett påstryckfilter är idealiskt till partikelfiltrering där det ställs stora krav på flöde, filtrering och platsbehov. Filtret har otaliga användningsmöjligheter. Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme- och kylvatten, bassängvatten, cirkulationssystem, förfilter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Filterhuset är försett med en silkorg i  vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Manometrar skall installeras på in- och utgående vatten (ingår inte i priset). Filterpåsen byts när filtret har uppnått dess maximalt tillåtna tryckfall (aldrig över 1,5 bar)

Flöde: 22 m3/h

Max arbetstryck:  6 bar

Max temperatur: 35 C

Höjd: 975 mm

Bredd: 350 mm

Djup: 350 mm