Påstryckfilter EFG7 Målad

Flöde:22 m3/h Maxtryck:16 bar Maxtemp:100 C

Ett påstryckfilter är idealiskt till partikelfiltrering där det ställs stora krav på flöde, filtrering och platsbehov. Filtret har otaliga användningsmöjligheter. Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme- och kylvatten, bassängvatten, cirkulationssystem, förfilter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Filterhuset är försett med en silkorg i  vilken den utbytbara filterpåsen placeras. 

Manometrar skall installeras på in- och utgående vatten (ingår inte i priset). Filterpåsen byts när filtret har uppnått dess maximalt tillåtna tryckfall (aldrig över 1,5 bar)

Flöde: 22 m3/h

Max arbetstryck:  16 bar

Max temperatur: 100 C

Höjd: 950 mm

Bredd: 450 mm

Djup: 450 mm