UV lampa VISA / Kinglight (4-polig, 44 cm)

Reservdel: UV lampa VISA / Kinglight (4-polig, 44 cm)

1375 kr

Utbyteslampa. Passar bland annat till Kinglight UVC-D450T5 24W. Strömenhet/ballast  BP-040E.

Lampan är c:a 44 cm lång (exkl. stift)

12 månaders brinntid. Observera att UV-lampan måste vara monterad i UV-kammaren, innan den tänds. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

UV-lampan är avsedda för kontinuerlig drift med optimal desinfektionskapacitet. Lampans funktionstid förkortas om den tänds/släcks ofta. Max. 200 tändningar/släckningar under en 12 månaders driftperiod. UV-lampan har några minuters uppstartstid och ger full effekt först när den lyser 100%. Vid lampbyte skall även kvartsglaset som skyddar UV-lampan rengöras.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten.

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov.

Du kanske också gillar …