Larmkabel (till Viqua strömenhet LCD)

556,25 kr

Larmkabeln är ett tillbehör till Viqua strömenhet med LCD. Observera att den passar inte till svart strömenhet. Larmkabeln används för att skicka ut en signal, som tex kan styra en larmlampa eller magnetventil.

Observera att produktens pris enbart avser larmkabeln, övriga detaljer som nämns i texten ingår inte priset.

INSTRUKTION FÖR MONTAGE AV LARMKABEL

Larmkabeln används till en växlande kontakt för att kunna erhålla:

  • Vid normal drift: – spänning som t.ex. matar en lampa eller en magnetventil vid normal drift.
  • Vid larm (trasig lampa, överskriden driftstid mm): – spänning som tex. matar en lampa – Bryter spänningen som finns vid normal drift.

Larmkabeln (art.nr. 603071) består av en kontakt med tre poler samt en kabel med tre st ledare.

Blå märkt med nr.1 Röd märkt med nr. 2 Gul märkt med nr. 3

Funktion 

Kabel nr. 1 (blå) är vid normaldrift spänningssatt (NC) Kabel nr. 2 (röd) används för matning till kontakten 24V – 240V Kabel nr 3 (gul) är vid normal drift ej spänningssatt (NO)

Vid uppstart av aggregat med larmkabel.

När aggregatet sätts på så kommer (så länge lysdioden blinkar på aggregatets framsida) aggregatet att vara i larmläge dvs: Kabel nr 3 (gul) kommer att vara strömsatt och nr.1 (blå) vara strömlöst. När uppvärmningstiden är klar så kommer kontakten att växla, dvs gul kabel (3) blir spänningslös och blå (1) blir spänningssatt.

OBS Om nätaggregatet stängs av och matningen ligger kvar på röd kabel så kommer larmhantering att bli enl. uppstartsförfarandet dvs gul (3) kabel att spänningssättas.

 

 

Du kanske också gillar …