Wedeco Aquada nr 2 Altima

Flöde 2,7-1,69 m3/h, 45-28,2 l/min

12094 kr

Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

Wedeco Aquada serie används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Flöde 2,7-1,69 m3/h,  45-28,2 l/min

UV-Dos vid flöde  

28,2 l/min          400 Joules/m2  (Rek flöde)

37,5 l/min          300 Joules/m2 

45 l/min             250 Joules/m2 

Arbetstemperatur 5-25°C.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift
 • För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.
 • Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.
 • Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

För optimal effekt, rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering. Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.