Wedeco Aquada nr 7 Maxima

Komplett anläggning: Wedeco Aquada nr 7 Maxima

36558 kr

Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

Wedeco Aquada serie används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Flöde 8,8-5,5 m3/h, 146-91,6 l/min.

Denna modell rekommenderas till vattenverk, som kräver larmfunktion.

Följande kontrollsystem ingår i Maxima-modellen:

 • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetventil ingår inte i priset)
 • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
 • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
 • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
 • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). Ljusstyrkan visas på en display.

UV-Dos vid flöde  

91,6 l/min            400 Joules/m2  (Rek flöde)

122,1 l/min          300 Joules/m2

146,3 l/min          250 Joules/m2

Arbetstemperatur 5-25°C.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

  • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
  • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
  • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
  • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)

 

Du kanske också gillar …