Durognost SR1

Testset för att bestämma vattnets totalhårdhet.

488 kr

Titreringstest för att bestämma vattnets totalhårdhet. Används för kontroll av avhärdat vatten, vilket skall testas regelbundet. Testet görs enkelt med hjälp av ett Durognost-testset. Testsetet har en begränsad livslängd, som finns angiven på testets baksida.

Observera att det är viktigt att testet inte användas efter att datumet passerat ”Bäst före datum”. Om testet är för gammalt, får man fel analysresultat.

Förpackningen får inte utsättas för direkt solljus och skall förvaras på en sval plats.

Som DUROGNOST SR0, men för gränsvärden ner till 1 °dH = 18 ppm CaCO3 och 0,5 ° dH = 9 ppm CaCO3. Förpackningen innehåller en plastflaska, komplett med mätning av röret och propp. Testsetet räcker till ca. 250 analyser.

Testresultatet presenteras med grönt eller rött färgomslag.

Instruktion: Fyll mätröret till den undre markeringen (5 ml) med vattenprov.  Tillsätt en droppe indikator (tryck försiktigt på indikatorflaskan) och skaka om provet. Färgresultatet visas efter ca 30 sekunder.

Grön färg: Hårdheten under 0,1 dH° = Godkänt

Röd färg: Vattnets hårdhet är för hög och regeneration bör utföras.

Lägsta ordervärde i webbutiken är 600 kr exkl moms och frakt.