OMVÄND OSMOS B 02

Flöde: 2,1-8,4 m3 per timma. 6-24 Membran.
Membranen är monterad parvis i vågrät liggande tryckrör av rostfritt stål. Genom att montera 2 membran i varje tryckrör nedsätts tryckfallet i anläggningen, varvid flödet blir större.

Användningsområde

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion
 • Pannvatten till ångsystem
 •  

Fördelar

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

 

TEKNIK

Den omvända osmosen är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid.

Anläggningen utför två processer samtidigt. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

 

AVSALTNING

Förbehandlat vatten förs med hjälp av en högtryckspump in i membranen. Trycket pressar upp till 80 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 98-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna förs till avlopp.

 

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmosanläggning är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning av osmosmembranen med oupplösliga salter och andra orenheter. Avhärdning avlägsnar de salter som kan blockera membranen.

 

PROJEKTERING

Vi har ett komplett program för förbehandling av osmosvatten. Baserat på en vattenanalys eller mätningar på stället kan vi redan i offertstadiet erbjuda projektering för hela systemet.

 

SYSTEMUPPBYGGNAD

Normalt skall membranen skyddas mot kalksalter, mekaniska orenheter och fritt klor. Ett komplett system består därför oftast av en avhärdningsanläggni