NANOFILTER / FLUORIDFILTER

Flöde 0,35-48 m3 per timma
Vi saluför fluoridfilter för reducering av fluorid i dricksvatten.

NANOFILTER / FLUORIDFILTER FÖR VATTENFÖRENINGAR OCH VATTENVERK

Våra nanofilter bygger på samma konstruktion som omvänd osmos, men för nanofilter används andra membran och pumpar. Vi har både nanofilter / fluoridfilter för mindre vattenföreningar och kommunala vattenverk. 

Genom att parallellkoppla flera anläggningar,  kan vi leverera anläggningar med mycket höga flöden, till tex kommunala vattenverk.

Vid dricksvattenproduktion, kan råvatten och behandlat vatten bladas med en ”bypass-ventil”. Därmed får man rätt sammansättning på utgående vatten och att det totala flödet ökar.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

Flöde: 0,35-1,75 m3 per timma

Flöde: 2,1-8,4 m3 per timma

Flöde: 8,4-28 m3 per timma

Flöde: 28-48 m3 per timma

ANVÄNDNING

Vattenrening av organiska ämnen, färg, sulfat, klorid och fluorid.

Delvis avhärdning, utan användning av regenerationskemikalier.

Se gärna vårt bildspel, som demonstrerar anläggningarnas funktion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Exempel på typiska anvädningsområden:

  • Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid och fluorid. 
  • Dricksvatten: Partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.
  • Industriellt processvatten
  • Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.

FÖRDELAR

Nanofiltrering används när:

  • Det önskas en viss hårdhet, då en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem med korrossion i rörledningsnätet. 
  • Det önskas en speciell reduktion av oönskade ämnen och där användningen av omvänd osmos är ”att skjuta över målet”. Där omv&au