OMVÄND OSMOS B 04

FLÖDE: 28-60 M3 PER TIMMA
Horisontellt placerade trycktuber av stål belagda med polyethylene. 8″ membran. Centrifugal pumpar av rostfritt stål, förfilter 1 µ, kontrollpanel med ledningsförmågamätare och automatisk kvalitetskontroll, flödesmätare av PVC och kvalitetssköljventil. Anläggningarna designas efter kundens behov

FÖRDELAR

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion
 • Pannvatten till ångsystem

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

TEKNIK

Den omvända osmosen är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid.

Anläggningen utför två processer samtidigt. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

AVSALTNING

Förbehandlat vatten förs med hjälp av en högtryckspump in i membranen. Trycket pressar upp till 80 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 98-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna förs till avlopp.

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmosanläggning är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning av osmosmembranen med oupplösliga salter och andra orenheter. Avhärdning avlägsnar de salter som kan blockera membranen.

PROJEKTERING

Vi har ett komplett progra