OMVÄND OSMOS A1-2, 175 L/H

Flöde: 175 l per timma
Lodrätt stående tryckrör i PVC. 2½” membran. Centrifugalpump, förfilter 1 µ, styrgspanel med ledningsförmågamätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC. Oftast kompletteras denna anläggning med avhärdningsfilter och uppsamlingstank.

Användningsområde

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion
 • Pannvatten till ångsystem
 •  

Fördelar

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

 

TEKNIK

Den omvända osmosen är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid.

Anläggningen utför två processer samtidigt. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

 

AVSALTNING

Förbehandlat vatten förs med hjälp av en högtryckspump in i membranen. Trycket pressar upp till 80 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 98-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna förs till avlopp.

 

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmosanläggning är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning av osmosmembranen med oupplösliga salter och andra orenheter. Avhärdning avlägsnar de salter som kan blockera membranen.

 

PROJEKTERING

Vi har ett komplett program för förbehandling av osmosvatten. Baserat på en vattenanalys eller mätningar på stället kan vi redan i offertstadiet erbjuda projektering för hela systemet.

 

SYSTEMUPPBYGGNAD

Normalt skall membranen skyddas mot kalksalter, mekaniska orenheter och fritt klor. Ett komplett system består därför oftast av en avhärdningsanläggning och en omvänd osmos med förfilter. Om vattnet innehåller fritt klor, skall detta avlägsnas med kolfilter.

 

EFTERBEHANDLING

Krävs avsaltat vatten med en mycket låg ledningsförmåga, blir det nödvändigt att efterbehandla vattnet i en mixbedanläggning, tex Silex.

 

ANLÄGGNINGEN

Osmosanläggningen är rammonterad och anslutningsfärdig. Vattnet filtreras i ett patron- eller påsfilter med en täthet på 1 mikron. Högtryckspumpen är utförd i rostfritt stål. På serien 01 och 02 är membranen monterade i rostfritt tryckrör, serie 03 har tryckrör i ytbehandlat stål. Rörförbindelserna är utförda i rostfria rör och PVC.

 

STYRPANEL

Vi har utvecklat en styrpanel som kan programmeras individuellt. Programsektionen har följande speciella funktioner: förskölj, eftersk&ou