Aquarens 30-260 m3/h

  • Flöde 30-260 m3/h
  • Portäthet / filtreringsgrad vattenrening 25-1000 my

Aquarens är ett självrengörande nätfilter, lämplig för att behandla vätskor laddade med en medelhög mängd suspenderade fasta ämnen och även kolloidala.

Aquarens tack vare kraftfulla tryckvattenstrålar, rengör filterelementet effektivt och under kort tid, med minskad vattenförbrukning,

Aquarens är tillverkad i två olika konstruktiva former, Y och L, för att anpassas till olika systemlayouter.

Det breda utbudet av FILTERKIT-skärmar, med PES-filtervävnad eller helt i AISI 316 i rostfritt stål för 2 LAY INOX FILTERKIT-versionen, gör det möjligt för användaren att välja mellan olika filtreringsgrader, från 1000μm till 25μm.

Aquarens inkluderar ventiler, tryckmätare och elektronisk styrenhet vid leverans.

FILTRERINGSPROCESS

Behandlad råvätska kommer in i filtret genom inloppsanslutningen (IN), kvarhållna fasta ämnen hålls inne i filtreringselementet

och renat vätskeflöde ut ur utloppsanslutningen (UT).

RENGÖRING

Den kontinuerliga uppbyggnaden av fasta ämnen, som fastnar inuti filtreringsnätet, skapar ett differenstryck mellan filtrets inlopps- och utloppsanslutningar som kan läsas på manometrarna.

Rengöringen av filtreringsskärmen kan utföras med regelbundna tidsintervaller eller när den progressiva uppbyggnaden av suspenderade fastämnen, som fastnar inuti filtreringsnätet, orsakar ett alltför stort differentialtryck mellan inlopp och utlopp (0,8 bar). I denna fas är

inloppsventilen stängd och avloppsventilen (AVLOPP) öppnas. När tömningen är slutförd, sätts rengöringsaxeln i rotation och munstyckets matningsventil (vattenförsörjning) öppnas. Tryckvattenstrålar sprutar på innerväggarna på filtreringsskärmen och avlägsnar föroreningar som sedan släpps ut genom avloppet (AVLOPP).

<img sty