UV-LAMPA S2Q-S330RL STERILIGHT

Reservdel / tillbehör: UV-LAMPA S2Q-S330RL STERILIGHT

1113 kr

Passar till S2Q och S330RL

Utbyteslampa, 12 månaders brinntid. Observera att UV-lampan måste vara monterad i UV-kammaren, innan den tänds. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Observera att bilden endast är att betrakta som vägledande och produkten kan ha ett annat utseende i verkligheten.

UV-lampan är avsedda för kontinuerlig drift med optimal desinfektionskapacitet. Lampans funktionstid förkortas om den tänds/släcks ofta. Max. 200 tändningar/släckningar under en 12 månaders driftperiod. UV-lampan har några minuters uppstartstid och ger full effekt först när den lyser 100%. Vid lampbyte skall även kvartsglaset som skyddar UV-lampan rengöras.

5.1.1 Återstående tid för UV-lampan (i dagar)

Styrenheten håller koll på antalet dagar i drift av UV-lampan och styrenheten. Skärmen visar UVlampans återstående livslängd i dagar. Styrenheten kommer att räkna ner antalet dagar som återstår till UV-lampan behöver bytas (365 dagar till en dag). Vid ”0” dagar, kommer styrenheten visa ”A3” och avge ett ljud (1 sekund på, 5 sekunder av), vilket betyder att det är nödvändigt att byta UVlampan.

5.1.2 Innebörden av ”A3”-koden

FÖRDRÖJNING – När ”A3” visas på LED-displayen, kan det hörbara larmet tystas 4 gånger. Fördröjningen är utformad så att du kan förskjuta larmet medan du skaffar en ny UV-lampa. Detta kan göras genom att helt enkelt trycka ned timeråterställningsknappen i 5 sekunder, som är placerad på den vänstra sidan av styrenheten. Varje gång timeråterställningsknappen trycks ned, skjuts larmet upp i 7 dagar. Efter 7 dagar kan larmet bara tystas genom att byta UV-lampan och manuellt återställa styrenhetens räknare.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten.

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov.

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in ”Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.

Du kanske också gillar …