UV-KVARTSGLAS S2Q STERILIGHT

Reservdel / tillbehör: UV-KVARTSGLAS S2Q STERILIGHT

625 kr

Kvartsglaset skyddar UV-lampan och byts om det är skadat eller har en beläggning som inte går att torka bort. O-ring ingår i priset. Detta kvartsglas passar VIQUA STERILIGHT S2Q. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Observera att bilden endast är att betrakta som vägledande och produkten kan ha ett annat utseende i verkligheten.

5.1.1 Återstående tid för UV-lampan (i dagar) 

Styrenheten håller koll på antalet dagar i drift av UV-lampan och styrenheten. Skärmen visar UVlampans återstående livslängd i dagar. Styrenheten kommer att räkna ner antalet dagar som återstår till UV-lampan behöver bytas (365 dagar till en dag). Vid ”0” dagar, kommer styrenheten visa ”A3” och avge ett ljud (1 sekund på, 5 sekunder av), vilket betyder att det är nödvändigt att byta UVlampan. 

5.1.2 Innebörden av ”A3”-koden 

FÖRDRÖJNING – När ”A3” visas på LED-displayen, kan det hörbara larmet tystas 4 gånger. Fördröjningen är utformad så att du kan förskjuta larmet medan du skaffar en ny UV-lampa. Detta kan göras genom att helt enkelt trycka ned timeråterställningsknappen i 5 sekunder, som är placerad på den vänstra sidan av styrenheten. Varje gång timeråterställningsknappen trycks ned, skjuts larmet upp i 7 dagar. Efter 7 dagar kan larmet bara tystas genom att byta UV-lampan och manuellt återställa styrenhetens räknare. 

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten.

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov.

Du kanske också gillar …