Viqua Sterilight VH200

Komplett anläggning: Viqua Sterilight VH200

8469 kr

Viqua Sterilight VH200 är lämplig UV-anläggning för villa och fritidshus. VIQUA Sterilight UV-system för desinfektion av vatten, säkert och effektivt utan kemikalier Sedan 1976 har Trojan/ VIQUA varit den ledande producenten av UV-system för effektiv desinfektion utan giftiga kemikalier. UV – det naturliga alternativet – är säkert och effektivt. UV påverkar inte lukt och smak, men eliminerar på ett enkelt sätt risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier. Det ger ett säkert vatten att dricka, att använda till livsmedelsproduktion och till känsliga industriprocesser.

  • Flöde: 1,6-3,6 m3/h,   26-60 l/min
  • Lampdriftindikator som larmar med ljud och lysdiod vid lampfel.
  • Återställning larm
  • Drifttidmätare
  • Påminnelse om lampbyte

·        Strålnings kammare : 45 x 9 cm

·         Max vattentryck: 9 bar

·         Elanslutning: 100-240 V/50 Hz

·         Effektbehov: 35 W

·         Material: 304 SST

·         Anslutning utv: 3/4″

·

UV-Dos vid flöde (UVT 85%)

·         26 l/min        400 Joules/m2  (Rek flöde)

·         34 l/min        300 Joules/m2

Högeffektiva UV-lampor

UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är samma typ av lampa som används till större anläggningar i industriprocesser och i kommunala vattenverk.

Unik utformning av strålningskammaren

VIQUA Sterilight unika konstruktion av strålningskammaren ger optimala hydrauliska prestanda och högsta desinfektionseffekt. Utförda tester har visat att i den databeräknade kammaren utsätts vattnet för maximal behandling.

Ny typ av nätaggregat

Det elektroniska nätaggregatet finns för olika nätspänningar. Det fungerar även vid variationer i nätspänningen vilket garanterar en säker och avbrottsfri desinfektion.

Påminner om lampbyte Det är viktigt att UV-lampan byts varje år. För att inte glömma byta lampa är Sterilight försedda med larm som påminner om lampbytet. På nätaggregatet visas hur många dagar det är kvar till lampbyte.

Användare: 

Fritidshus

Enskilda hushåll

Mindre lantbruk

 

Standardutförande Viqua Sterilight SQ serien

Larm vid lampfel

Larm  vid strömförsörjningsenhet

Återställning larm

Drifttidsmätare

Påminnelse av lampbyte

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)

Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)

UVT10 > 75%

Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Följande bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)