RO-Modul – modulbyggd osmosanläggning

Kompakta serie av modulbyggda osmos-anläggningar. Flöde: 0,35-1,75 m3 per timma

RO-Modulerna leverers kompletta med: 

 • Lämplig förbehandling bestående av avhärdning eller aktivt kol
 • Omvänd osmosanläggning (RO-reverse osmosis)
 • PLC-styrpanel som är integrerad med alla enheter
 • Modulen levereras färdigmonterad på ett stativ av rostfritt stål – klar för omgående användning
 • Anläggningen kan även kompletteras med jonbytare, för efterpolering av vattnet

Konceptet ger dig följande fördelar:

 • Kompletta standardmoduler med rätt  förbehandling, vilket förenklar dimensionering och installation
 • Anläggningen fabrikstestas i sin helhet och är driftklart vid leverans
 • Rammonteringen gör installationen snabb och enkel 
 • Kompakt design minimerar platsbehovet
 • Modulen kan även kompletteras med uppsamlingstank och tryckstegringspump
 • Förbehandling 
 • Korrekt förbehandling av matarvatten till ett RO system (Reverse osmosis) är en förutsättning för optimal och långsiktig drift.

Alla enheter är utrustade med ett särskilt mekanisk filter som är lätt att underhålla.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

Modulerna kan levereras med följande förbehandlingalternativ:

 • Enkel kolonn: en avhärdningskolonn
 • Duplex kolonner: två avhärdningskolonner
 • Duplex kolonner: ett aktivt kolfilter och en avhärdningskolonn

Vattnets totalhårdhet reduceras i en avhärdnings-anläggning. Suspenderat material filtreras i ett mekaniskt filter. Fritt klor kan avlägsnas i ett aktivt kolfilter. Efterpolering av vattnet kan ske med en mixbed-jonbytare.

Serien omfattar fem olika standardstorlekar – varje tillgänglig med tre olika förbehandlingsalternativ.

Följande modeller finns:

RO-Modul 01-1                   0,35 m³/h

RO-Modul 01-2                   0,70 m³/h

RO-Modul 01-3                   1,05 m³/h

RO-Modul 01-4                   1,40 m³/h

RO-Modul 01-5                   1,75 m³/h

SE30 kontrollpanelen 

Anläggningen har en helt integrerad funktionspanel – PLC (programmerbar logisk kontrollenhet) som är monterade på framsidan av enheten, tillsammans med flödes- och manometrar. 

Kontrollenheten har en upplyst display för optimal kontroll och övervakning. Menystrukturen är standardiserad och tillgänglig på flera språk, för enkel och snabb tillgång till behandling av data och parametervärden.

Knappsystemet på panelen, är utformat i enlighet med skyddsklass IP54

På framsidan finns även kontrollskåp för strömförsörjning med huvudströmbrytaren och motorskydd för RO-pumpen. Ledningsförmågamätningar med temperatur och utsignal 4-20 mA